Un equip d’ecòlegs i biòlegs evolutius de la Universitat de Lausana a Suïssa ha descobert que algunes espècies d’insectes branques, coneguts per la seva capacitat de reproduir-se mitjançant partenogènesi, ocasionalment s’aparellen per millorar la seva diversitat genètica. La partenogènesi és una forma de reproducció en què els descendents es desenvolupen a partir d’ous no fecundats. Aquesta forma de reproducció s’observa en certs invertebrats, incloent-hi els insectes branques, i algunes plantes. Mitjançant aquest mètode, els insectes branques produeixen descendents genèticament idèntics que són predominantment femelles, amb l’ocurrència ocasional de mascles.

Investigacions anteriors han indicat que les criatures que depenen únicament de la partenogènesi tenen una diversitat genètica limitada, la qual cosa dificulta la seva capacitat d’adaptar-se als canvis ambientals. Preocupats per l’impacte de l’escalfament global en els insectes branques, l’equip de recerca va buscar investigar com aquests insectes podrien respondre a aquests canvis.

Per explorar això, els investigadors van recollir mostres de diverses espècies d’insectes branques partenogènesis al camp. Seqüenciar els gens de vuit poblacions d’aquestes espècies i van descobrir una baixa diversitat genètica en sis poblacions, assenyalant períodes prolongats de partenogènesi ininterrompuda.

No obstant això, en dues poblacions pertanyents a les espècies Timema douglasi i T. monikensis, els investigadors van trobar evidència d’una major diversitat genètica del que s’esperava en una espècie no reproductora. Això suggereix que aquestes espècies particulars d’insectes branques ocasionalment s’aparellen de manera secreta, la qual cosa resulta en una major proporció de mascles.

Els resultats d’aquest estudi suggereixen que alguns organismes, com els insectes branques, poden tenir la capacitat d’adaptar-se als canvis ambientals modificant les seves estratègies reproductives. En participar ocasionalment en l’aparellament, aquests insectes branques partenogènesis poden introduir noves variacions genètiques en les seves poblacions, potencialment augmentant la seva capacitat de resistència a condicions canviant.

En resum, aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre el comportament reproductiu i la diversitat genètica dels insectes branques partenogènesis, així com la seva capacitat per adaptar-se als reptes ambientals.

Font: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023)

Definicions:
– Partenogènesi: Una forma de reproducció en què els descendents es desenvolupen a partir d’ous no fecundats. S’observa en certs invertebrats i plantes.
– Diversitat Genètica: El nombre total de característiques genètiques en el genoma d’una espècie, la qual cosa contribueix a la seva capacitat d’adaptar-se i sobreviure.
– Sexe Críptic: L’ocurrència d’aparellament i fecundació en una espècie que se suposa que es reprodueix únicament mitjançant la partenogènesi.

Font: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023), DOI: 10.1098/rspb.2023.0404