Nowe badanie alarmuje o zagrożeniu szóstą masową wyginięciem, spowodowanym działalnością człowieka, twierdząc, że to właśnie ludzie są odpowiedzialni za utratę całych gałęzi „Drzewa Życia”. Badanie, opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences, jest unikalne, ponieważ bada wyginięcie całych rodzajów, a nie poszczególnych gatunków.

Badacze skupili się na kręgowcach (z wyłączeniem ryb) i odkryli, że spośród 5400 zbadanych rodzajów, 73 wyginęły w ciągu ostatnich 500 lat, z czego większość zniknęła w ciągu ostatnich dwóch wieków. Tempo wyginięcia jest znacznie wyższe niż oczekiwane na podstawie danych kopalnych.

Główną przyczyną tej kryzysowej sytuacji jest działalność człowieka, takie jak niszczenie siedlisk, nadmierny połów ryb i polowania. Utrata jednego rodzaju może mieć dalekosiężne konsekwencje dla całego ekosystemu. Współautor badania, Gerardo Ceballos, zaznacza pilność sytuacji, mówiąc: „Naszym zmartwieniem jest to, że… tracimy rzeczy w tak szybkim tempie, że to oznacza dla nas załamanie cywilizacji”.

Podczas gdy wszyscy eksperci zgadzają się, że obecne tempo wyginięcia jest alarmujące, czy to stanowi szóstą masową wyginięcie, jest przedmiotem debaty. Naukowcy definiują masowe wyginięcie jako utratę 75% gatunków w krótkim czasie. Zgodnie z Robertem Cowie, biologiem na Uniwersytecie Hawajskim, z wykorzystaniem tej definicji, szóste masowe wyginięcie jeszcze nie nastąpiło.

Jednakże, wyniki badania dotyczącego utraty całych gałęzi Drzewa Życia podkreślają powagę sytuacji. To badanie wyraźnie pokazuje pilną konieczność podjęcia działań w celu zachowania bioróżnorodności i ochrony przyszłości ludzkości.

Źródła:
– Ceballos, G., et al. (2023). Biological annihilation via ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. Proceedings of the National Academy of Sciences.
– Dawn, 20 września 2023.