Puzzle X, międzynarodowe forum poświęcone technologiom wykładniczym, organizuje innowacyjną Asambleę Cuántica w Barcelonie, aby poprzeć propozycję Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczącą ustanowienia roku 2025 jako Międzynarodowego Roku Nauki i Technologii (IYQ2025). To jednodniowe wydarzenie, nazwane „Kluczową Asambleą Interesariuszy Cuánticos”, zgromadzi decydentów i liderów przemysłu kwantowego z całego świata, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące organów ONZ, takich jak UNICEF i UIT.

Celem asamblei jest zapewnienie platformy, na której przemysł przedstawi rekomendacje oraz głos ekosystemu kwantowego, przyspieszając w ten sposób zatwierdzenie rezolucji przez ONZ. Ten wysiłek jest poparty przez otwarty list, który już został podpisany przez wpływowe postacie świata nauki, w tym laureatów Nagrody Nobla, Billa Phillipsa i Sir Kostyę Novoselova, a także 300 innych interesariuszy i ważnych firm. List pozostanie otwarty na podpisy do 1 listopada 2023 roku.

Podczas asamblei odbędą się zamknięte sesje, aby poruszyć centralne kwestie związane z ONZ, takie jak równomierne postępy w technologii kwantowej, zmniejszanie luki płciowej, bezpieczna komunikacja kwantowa oraz jak technologie kwantowe mogą pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Te dyskusje prowadzą do rekomendacji i globalnych działań harmonizowanych, które będą brane pod uwagę podczas proponowanego Roku Międzynarodowego Cuántica.

„Kluczowe Zainteresowanie Asambleą Cuántica” jest częścią Puzzle X 2023, które jest wiodącym na świecie wydarzeniem poświęconym technologiom wykładniczym. Spotkają się na nim ponad 3000 zainteresowanych i decydentów z 82 krajów, aby omówić postępy w dziedzinie technologii, takich jak kwantowe, i ich wpływ na różne branże, miasta i społeczeństwa.

Wydarzenie będzie miało znakomitych prelegentów, takich jak laureaci Nagrody Nobla, Sir Roger Penrose, Dr. Bill Phillips i Sir Kostya Novoselov, a także wpływowe postacie, takie jak Sir Robin Saxby, Dr. Hiroshi Ishii, Nabil Alnuaim i Dr. Chema Alonso.

Aby wziąć udział w Kluczowej Asamblei Interesariuszy Cuánticos i wnosić swoje opinie i rekomendacje, można złożyć prośbę o zaproszenie na stronie internetowej Puzzle X.

Źródła: Puzzle X