Automation Anywhere, jedna z wiodących firm zajmujących się robotyzacją procesów, ogłosiła dodanie nowych możliwości generatywnej sztucznej inteligencji do swojej platformy sukcesu automatyzacji. Prezentacja Autopilota i Automation Co-Pilota dla automatyzatorów odbyła się podczas konferencji użytkowników Imagine 2023 i ma być dostępna w pierwszej połowie przyszłego roku.

Narzędzia te dołączają do istniejącego zestawu Co-Pilotów Automation, opartych na generatywnej sztucznej inteligencji i zaprojektowanych zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i automatyzatorów. Autopilot pozwala użytkownikom szybko przechodzić od wykrywania procesów do automatyzacji, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję. Automation Co-Pilot dla automatyzatorów umożliwia obywatelskim programistom i profesjonalistom tworzenie automatyzacji przy użyciu naturalnego języka.

Ponadto, Automation Anywhere wprowadziła nowe funkcje związane z zarządzaniem automatyzacją za pomocą sztucznej inteligencji, takie jak wybór modeli, kontrola prywatności danych oraz monitorowanie i audyt. Narzędzia te umożliwiają użytkownikom zarządzanie różnymi generatywnymi modelami sztucznej inteligencji od różnych dostawców, zapewniają ochronę prywatności danych poprzez maskowanie danych oraz monitorowanie wydajności modelu i zapewnianie zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności.

Wprowadzenie tych nowych możliwości jest skierowane do organizacji, które są zaznajomione z korzyściami płynącymi z robotyzacji procesów, ale potrzebują pomocy w przyspieszeniu wdrożenia i utrzymaniu najlepszych praktyk. Według analityka Matta Mullena, wyzwanie polega na wczesnych etapach łańcucha wartości automatyzacji, gdzie organizacje muszą analizować procesy i podejmować świadome decyzje dotyczące ich automatyzacji.

Pomimo potencjalnych korzyści płynących z generatywnej sztucznej inteligencji wciąż istnieje sceptycyzm klientów co do jej niezawodności i wartości. Jak zauważa Alan Pelz-Sharpe, analityk i założyciel firmy Deep Analysis, chociaż generatywna sztuczna inteligencja może przyspieszyć cykle rozwoju automatyzacji, głównym wyzwaniem jest przeprowadzenie dokładnej analizy biznesowej zamiast skonfigurowania narzędzi automatyzacji. Ponadto, większość organizacji nie ma odpowiedniego zarządzania technologią związaną ze sztuczną inteligencją.

Wprowadzenie narzędzi zarządzania przez Automation Anywhere odpowiada na tę potrzebę, jak zauważa Pelz-Sharpe. Kashyap Kompella, analityk z RPA2AI Research, podkreśla, że chociaż narzędzia zarządzania są niezbędne do wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach, istnieją inne wyzwania, z którymi organizacje borykają się podczas skalowania automatyzacji biznesowej, takie jak zarządzanie izolowanymi źródłami danych i osiągnięcie automatyzacji częściowej. Kompella radzi organizacjom, aby wprowadziły strategię generatywnej sztucznej inteligencji na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, aby odnieść sukces w wdrożeniu.

Źródła:
– Esther Ajao, TechTarget (redaktor wiadomości)
– Deep Analysis (Matt Mullen, Alan Pelz-Sharpe)
– RPA2AI Research (Kashyap Kompella)