Badacze z Instytutu Badań nad Białaczką Josep Carreras i Narodowego Centrum Badań Onkologicznych (CNIO) opracowali nowy model komórkowy do badania ostrej białaczki limfoblastycznej B (LLA-B), ze szczególnym skupieniem na podtypie noszącym połączenie genów MLL i AF4. Taki podtyp ma niekorzystny rokowanie i dotyka głównie niemowląt.

Model ten został stworzony za pomocą edycji genów przy użyciu narzędzia CRISPR-Cas9. Zmodyfikowano komórki płodowe i noworodkowe dostarczone przez Bank Krwi i Tkanki w Barcelonie oraz MRC/Wellcome Trust Centre (Wielka Brytania). Ten nowy model umożliwia symulację rozwoju choroby w komórkach dziecięcych, co ułatwia badania i rozwój nowych strategii terapeutycznych.

Połączenie MLL::AF4 to zmiana genetyczna, która występuje podczas rozwoju płodu i prowadzi do aktywacji mechanizmów komórkowych, które mogą prowadzić do białaczki w bardzo krótkim czasie. Stworzony model okazał się zdolny do reprodukcji różnych podtypów LLA-B z połączeniem MLL::AF4, oddając dokładnie różnice między podtypem wpływającym na dzieci poniżej roku życia a tym wpływającym na starsze dzieci.

Wyniki tych badań wykazały, że różnice między podtypami dziecięcej LLA-B z połączeniem MLL::AF4 wiążą się z fragmentami DNA zaangażowanymi w fuzję genów, a nie z momentem wystąpienia zmiany. Ten model komórkowy dostarcza społeczności naukowej solidnego narzędzia, bardziej zbliżonego do tego, co dzieje się u pacjentów.

Badanie to, pod kierownictwem Pablo Menéndeza z Instytutu Josep Carreras, zostało opublikowane w czasopiśmie Blood, jednym z głównych czasopism w dziedzinie hematologii.

Referencje:
– Clara Bueno, Raul Torres-Ruíz, Talia Velasco-Hernandez, Oscar Molina, Paolo Petazzi, Alba Martinez-Moreno, Virginia Carolina Rodríguez-Cortez, Meritxell Vinyoles, Sandra Cantilena, Owen Williams, Nerea Vega-García, Sandra Rodriguez-Perales, José Carlos Segovia, Oscar Quintana-Bustamante, Anindita Roy, Claus Meyer, Rolf Marschalek, Alastair Smith, Thomas A. Milne, Mario F. Fraga, Juan Ramón Ramón Tejedor, Pablo Menendez; „A human genome editing-based MLL::AF4 B-cell ALL model recapitulates key cellular and molecular leukemogenic features”. Blood 2023; blood.2023020858.