Canadá osiągnęła znaczący kamień milowy w dziedzinie technologii, wprowadzając swój pierwszy komputer IBM Quantum System One do instalacji IBM w Bromont, w Quebecu. Ten komputer kwantowy wykorzystuje mechanikę kwantową do rozwiązywania skomplikowanych problemów, których tradycyjne superkomputery nie są w stanie obsłużyć. System One, dzięki swojemu 127-kubitowemu procesorowi, oferuje większą spójność i zmniejszone wskaźniki błędów w porównaniu z poprzednimi systemami kwantowymi IBM.

IBM rozpoznaje potencjał tej technologii jako „aktywo” dla różnych sektorów w Quebecu, takich jak strefa innowacyjna DistriQ i strefa innowacyjna Technum Quebec, oba projekty realizowane we współpracy z Uniwersytetem w Sherbrooke. W oświadczeniu prasowym Pierre Fitzgibbon, minister gospodarki, innowacji i energii Quebecu, stwierdził, że instalacja tego komputera kwantowego IBM stanowi znaczący postęp dla ekosystemu nauk kwantowych w Quebecu. Nie tylko umacnia Quebec jako lidera w dziedzinie nauk kwantowych, ale także podkreśla jego zaangażowanie w międzynarodowe zrównoważonego rozwoju.

Podstawy tej współpracy między IBM a rządem Quebecu zostały ustanowione w lutym 2022 roku, a partnerstwo zostało ugruntowane w lipcu 2023 roku. Wspólne działania obejmują Quebec Digital and Quantum Innovation Platform (PINQ²), organizację non-profit działającą pod Ministerstwem Gospodarki, Innowacji i Energii Quebecu, we współpracy z Uniwersytetem w Sherbrooke. Razem te organizacje utworzą grupę roboczą ds. komputacji kwantowej, która skupi się na wykorzystaniu komputacji kwantowej do opracowywania rozwiązań dla wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Dostępność zaawansowanej technologii kwantowej IBM nadal jest ograniczona, z dostępem tylko dla wybranych krajów. Kanada może teraz dumnie zaklasyfikować się wśród tych, którzy przewodzą rewolucji w dziedzinie komputacji kwantowej.

Źródło:
– IBM