Departament Edukacji New Hampshire ogłosił, że przekaże ponad 713 000 dolarów na finansowanie programów robotyki w 77 szkołach na terenie całego stanu. Celem tych dotacji jest poprawa i rozwinięcie istniejących programów robotyki oraz wprowadzenie nowych programów w szkołach, które obecnie ich nie posiadają.

Przydział funduszy jest różny dla każdej szkoły, wahając się od 2000 do prawie 15 000 dolarów, w zależności od potrzeb i konkretnych wymagań każdej instytucji. Dotacje pozwolą szkołom na zakup zestawów i sprzętu do robotyki, rekrutację i szkolenie nauczycieli oraz wsparcie udziału uczniów w różnych konkursach i wydarzeniach związanych z robotyką.

Programy robotyki stają się coraz bardziej popularne w placówkach edukacyjnych, ponieważ rozwijają wiele istotnych umiejętności u uczniów. Te programy sprzyjają myśleniu krytycznemu, rozwiązywaniu problemów, współpracy i kreatywności. Poprzez praktyczne zajęcia, uczniowie rozwijają głębokie zrozumienie naukowych, technologicznych, inżynieryjnych i matematycznych (STEM) koncepcji.

Oczekuje się, że rozwinięcie programów robotyki w szkołach w New Hampshire będzie miało pozytywny wpływ na zaangażowanie uczniów, ich osiągnięcia edukacyjne i przygotowanie do kariery zawodowej. Te programy dają uczniom cenne możliwości stosowania swojej wiedzy w realnych sytuacjach i przygotowują ich do przyszłych zawodów związanych z obszarem STEM.

Departament Edukacji New Hampshire zobowiązał się zapewnić wszystkim uczniom dostęp do wysokiej jakości doświadczeń edukacyjnych. Inwestując w programy robotyki, Departament ma na celu wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności i wiedzę, aby odnieść sukces w coraz bardziej technologicznie ukierunkowanej sile roboczej.

Źródła:
– Departament Edukacji New Hampshire (bez URL)
– National Science Foundation (bez URL)