Naukowcy i inżynierowie z Federalnego Uniwersytetu w Uberlandii i Federalnego Uniwersytetu w Goias w Brazylii opracowali zaawansowany system dronów zdolnych do precyzyjnego pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Innowacyjna technologia ta ma na celu złagodzenie szkodliwego wpływu zanieczyszczeń na środowisko.

System dronów, który został wydrukowany w technologii 3D, ma zdolność monitorowania i pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz przekazywania zebranych danych za pośrednictwem aplikacji mobilnej za pomocą łączności Bluetooth. Na początku system skupia się na wykrywaniu siarkowodoru, szkodliwego zanieczyszczenia, za pomocą reakcji chemicznej, która powoduje, że jaskrawy barwnik świeci, dostarczając wskaźnika wizualnego.

To, co wyróżnia ten system dronów, to jego dostępność. Cała budowa systemu kosztuje około 50 USD, co sprawia, że jest dostępny do powszechnego użytku. Celem jest, aby ta technologia współpracowała z istniejącymi technologiami monitorowania zanieczyszczeń, głównie opartymi na gromadzeniu danych na poziomie gruntu.

Wykorzystując drony do monitorowania zanieczyszczeń, naukowcy mogą gromadzić dane w czasie rzeczywistym w obszarach, które typowo są trudno dostępne. Ta technologia ma potencjał do rewolucjonizacji monitoringu środowiskowego i przyczynienia się do lepszego zrozumienia wpływu zanieczyszczeń na jakość powietrza.

Obecnie prowadzone są dalsze badania w celu rozszerzenia możliwości tego systemu dronów i pomiaru innych zanieczyszczeń powietrza. Brazylijscy badacze mają nadzieję, że ich wynalazek zainspiruje podobne postępy w monitoringu zanieczyszczeń na całym świecie, co ostatecznie doprowadzi do bardziej wyspecjalizowanych podejść w zwalczaniu zanieczyszczenia powietrza.

Podsumowując, rozwój tego zaawansowanego systemu dronów stanowi znaczący postęp w dziedzinie monitorowania środowiskowego. Jego dostępność i zdolność do precyzyjnego pomiaru zanieczyszczeń powietrza pokazują potencjał przyszłych ulepszeń w kontroli zanieczyszczeń i ochrony środowiska.

Źródła:
– Federalny Uniwersytet w Uberlandii i Federalny Uniwersytet w Goias, Brazylia
– Chemia Analityczna