Genetycy dokonali innowacyjnego odkrycia, izolując i dekodując cząsteczki RNA ze 130-letniego okazu tygrysa tasmańskiego. Jest to pierwszy przypadek odzyskania RNA zwierzęcia, które wyginęło. Materiał genetyczny został pobrany z eksponatu znajdującego się w kolekcji Muzeum Historii Naturalnej w Szwecji. Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Genome Research, rzucają światło na funkcjonowanie genów tygrysa tasmańskiego, które od dawna zniknęły.

Tygrys tasmański, tzw. tilacino, był drapieżnym torbaczem, który zniknął około 2000 lat temu, z wyjątkiem populacji na Tasmanii, która później została odstrzelona do wyginięcia. Emilio Mármol Sánchez, główny autor badania, stwierdził, że chociaż celem badania nie było przywrócenie gatunku, większe zrozumienie składu genetycznego tygrysa tasmańskiego może pomóc w wysiłkach mających na celu ożywienie tego zwierzęcia.

Andrew Pask, który kieruje Laboratorium Badań nad Zintegrowanym Przywracaniem Genetycznym Tygrysa Tasmanańskiego, opisał badanie jako innowacyjne, ponieważ dowodzi, że RNA można izolować z dawnych próbek muzealnych i starych okazów. To odkrycie poprawi zrozumienie biologii wymarłych zwierząt oraz ułatwi odtwarzanie genomów wyginiętych gatunków.

W przeciwieństwie do DNA, RNA jest tymczasową kopią fragmentu DNA i jest bardziej delikatne, szybko się rozkładając. W przeszłości uważano, że RNA nie przetrwa przez długi czas. Jednak w 2019 roku badacze sekwencjonowali RNA z 14 300-letniej skóry wilka zachowanej w wiecznej zmarzlinie. Obecne badanie dodatkowo potwierdza możliwość odzyskiwania RNA z wyginiętych zwierząt, a przyszłe wysiłki będą skierowane na odzyskiwanie RNA z gatunków, które zniknęły znacznie wcześniej, takich jak mamut włochaty.

Zespół badawczy pomyślnie zsekwencjonował RNA z tkanek skóry i mięśni szkieletowych okazu tygrysa tasmańskiego, identyfikując konkretne geny tilacino. Ta informacja stanowi transkryptom zwierzęcia, analogiczny do genomu przechowywanego w DNA. Zrozumienie RNA pozwala naukowcom na uzyskanie pełniejszego zrozumienia biologii zwierzęcia. Mármol Sánchez używa analogii do miasta, w którym każda restauracja ma dostęp do wielkiej książki przepisów (DNA), ale to RNA umożliwia każdej restauracji tworzenie różnych dań. Analiza RNA pozwala naukowcom odkryć złożoną biologię i metabolizm wewnątrz komórek.

To postęp w dekodowaniu genetycznych tajemnic wymarłego gatunku otwiera nowe możliwości dla badania starożytnego DNA oraz zrozumienia skomplikowanego funkcjonowania stworzeń utraconych w przeszłości.

Źródła:
– CNN – Genetycy odkrywają wyginięty RNA tygrysa tasmańskiego, według nowego badania.
– Genome Research – Zachowanie RNA w tkankach torbaczy: badanie przypadku na przykładzie tygrysa tasmańskiego.