Unowieni nowy badania opublikowane w czasopiśmie Nature Communications ujawniają znaczący postęp w zrozumieniu procesu formowania się różowych diamentów, znanych ze swojej rzadkości i piękna. Te cenne klejnoty, uważane za jedne z najdroższych na świecie, były obfite w kopalni Argyle w Australii, która niedawno zamknęła swoje działania. Jednakże, powody wysokiej koncentracji różowych diamentów w tym konkretnym miejscu były długo tajemnicą.

Według australijskich badaczy, różowe diamenty z Argyle zostały wyniesione na powierzchnię Ziemi ponad 1,3 miliarda lat temu. Jego tworzenie wynika z kombinacji trzech kluczowych składników. Pierwszy z nich to węgiel, który musi być zakopany głęboko w ziemi, poniżej 150 km. Drugi składnik to określone ciśnienie, które sprawia, że przezroczyste diamenty stają się różowe. Niewystarczające ciśnienie skutkowałoby brązowymi diamentami, które są mniej wartościowe.

Trzeci składnik, odkryty przez naukowców, to wydarzenie wulkaniczne, które wyniosło diamenty na powierzchnię i uczyniło je dostępnymi dla ludzi. Analizując małe kryształy w próbce skały z kopalni Argyle, badacze byli w stanie określić wiek diamentów i ustalić bardziej precyzyjny czas. Odkryli, że diamenty zostały wyniesione na powierzchnię podczas fragmentacji pierwszego superkontynentu na świecie, znanego jako Nuna lub Kolumbia, 1,3 miliarda lat temu.

To odkrycie ma ważne implikacje dla poszukiwań przyszłych diamentów. Teraz wiadomo, że różowe diamenty mogą być znalezione blisko granic kontynentów, w dawnych pasmach górskich, które świadczą o fragmentacji starożytnych superkontynentów. Wśród możliwych lokalizacji dla przyszłych odkryć są Kanada, Rosja, południowa Afryka i Australia.

Mimo że zamknięcie kopalni Argyle przyczyniło się do niedoboru różowych diamentów, spodziewa się, że ich wartość będzie nadal wzrastać. Ostatnie zrozumienie procesu ich formowania może kierować przyszłymi wysiłkami w poszukiwaniu tych rzadkich klejnotów, choć nie będzie to łatwy ani szybki proces.

Podsumowując, odkrycie „brakującego składnika” różowych diamentów otwiera nowe możliwości lokalizacji tych cennych klejnotów. Naukowcy mają teraz bardziej klarowne zrozumienie warunków niezbędnych do ich formowania, co może pomóc w przyszłych poszukiwaniach różowych diamentów w innych regionach świata.

Źródła:
– Nature Communications
– Curtin University
– University of Adelaide