Zespół międzynarodowych badaczy użył technik dekompozycji przodków, aby odkryć głęboko zróżnicowane dziedzictwo genetyczne mieszanych populacji pustyni Namib w Angoli. Ta innowacyjna studnia przybliża naukowców do zrozumienia rozkładu zmienności genetycznej w szerokim regionie południowej Afryki przed rozpowszechnieniem produkcji żywności.

Afryka, znana jako kolebka nowoczesnego człowieka, jest również kontynentem o największym poziomie zróżnicowania genetycznego. Badania starożytnego DNA rzuciły nieco światła na strukturę genetyczną Afryki przed rozpowszechnieniem produkcji żywności. Jednak wyzwania związane z konserwacją DNA ograniczyły perspektywy uzyskane z tych badań.

Aby pokonać te ograniczenia, badacze z Portuguese-Angolan TwinLab wyruszyli w podróż do pustyni Namib w Angoli. Ten odległy, wieloetniczny region służył jako miejsce spotkań różnych tradycji. Badacze zdołali zlokalizować grupy, które sądzono, że zniknęły ponad 50 lat temu, dostarczając cennych wskazówek dotyczących historii genetycznej regionu.

Wśród społeczności odnalezionych przez zespół byli Kwepe, pasterze, którzy kiedyś posługiwali się językiem Kwadi. Ten język, który dzielił wspólnego przodka z językami Khoe mówionymi w całej południowej Afryce, był językiem klikającym. Języki Khoe-Kwadi zostały powiązane z prahistoryczną migracją pasterzy z wschodniej Afryki. Ponadto zespół nawiązał kontakt z grupami mówiącymi językami bantu i marginalizowanymi społecznościami związanymi z tradycją poszukiwania jedzenia. Uważa się, że te grupy straciły swój oryginalny język.

Nowe badanie przeprowadzone przez zespół badawczy ujawnia, że mieszkańcy pustyni Namib w Angoli są genetycznie odrębni od innych współczesnych populacji. Ponadto istnieje znaczne zróżnicowanie genetyczne między populacjami w regionie. Badanie pokazuje, że większość zmienności w genomie oddziela się na podstawie statusu społeczno-ekonomicznego. Studyjne ta podkreśla również wpływ dryfu genetycznego, losowego procesu, który wpływa na małe populacje, oraz mieszania się znikających populacji w kształtowanie się profilu genetycznego regionu.

Badacze stwierdzili, że potomkowie mówiących Kwadi i społeczności marginesowych w pustyni Namib zachowują unikalne przodkostwo przedbantu, które nie występuje u innych populacji. To przodkostwo przedbantu stanowi odrębną linię w przodkowej populacji poszukiwaczy pokarmu z południowej Afryki. Badanie dostarcza informacji na temat małoskalowych historii kontaktów wynikających z migracji mówiących w Khoe-Kwadi pasterzy i uprawiających rolnictwo mówiących w bantu na południowej Afryce.

Ta badania dowodzi wartości najnowszych badań DNA w uzupełnianiu badań starożytnego DNA. Analizując regiony o wysokim zróżnicowaniu etnolingwistycznym, naukowcy mogą uzyskać głębsze zrozumienie struktury genetycznej afrykańskiego kontynentu.

Źródła:
– Dekomponując przodków, międzynarodowy zespół badawczy ujawnia głęboko zróżnicowane przodkostwo mieszanych populacji pustyni Namib w Angoli.
– Badania genetyczne w pustyni Namib w Angoli odkrywają unikalne dziedzictwo genetyczne populacji południowej Afryki.