Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) doświadczył znacznego spadku zainteresowania inwestycjami krótkoterminowymi we wrześniu. Zainteresowanie krótkoterminowe wyniosło 949 800 akcji dnia 15 września, co stanowi spadek o 69,6% w porównaniu do 3 120 000 akcji dnia 31 sierpnia. Średni dzienny wolumen obrotu wynosił 1 314 300 akcji, co daje współczynnik dni do pokrycia na poziomie 0,7 dnia.

Akcje BOTZ na giełdzie NASDAQ otworzyły się w czwartek po cenie 24,45 dolarów. Dziewięciomiesięczny zakres kursowy ETF wynosi od 17,33 do 30,26 dolarów. Ma on średnią 50-dniową wartość ruchomą w wysokości 26,56 dolarów i średnią 200-dniową wartość ruchomą wynoszącą 26,69 dolarów. Kapitalizacja rynkowa BOTZ wynosi 2,16 miliarda dolarów, a wskaźnik cena/zysk wynosi 31,09 przy becie wynoszącym 1,25.

Wielu inwestorów instytucjonalnych dostosowało swoje udziały w BOTZ. Baird Financial Group Inc. zwiększył swoje udziały o 2,0% w pierwszym kwartale, posiadając 194 823 akcje ETF. Covestor Ltd zwiększył swoje udziały o 149,9% w tym samym okresie, posiadając 3 721 akcje. Ponadto, podczas tego samego kwartału, Laffer Tengler Investments nabyły nowe udziały warte około 181 000 dolarów.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, który skupia się na firmach zaangażowanych w rozwój i produkcję robotów oraz sztucznej inteligencji. Fundusz ten zapewnia ekspozycję na ten temat poprzez selekcję i ważenie akcji na podstawie ich kapitalizacji rynkowej. BOTZ został uruchomiony 12 września 2016 roku i jest zarządzany przez Global X.

Definicje:
– Zainteresowanie inwestycjami krótkoterminowymi: Liczba akcji danej spółki, które zostały sprzedane krótko przez inwestorów. Jest to wskaźnik nastrojów rynkowych dotyczących danej spółki.
– Współczynnik dni do pokrycia: Ten wskaźnik reprezentuje liczbę dni, które sprzedawcom na krótką sprzedaż zajęłoby, aby pokryć swoje pozycje na podstawie średniego dziennego wolumenu obrotu daną akcją. Niższy współczynnik sugeruje większe zainteresowanie inwestycjami krótkoterminowymi.
– Średnia wartość ruchoma: Obliczenie używane do analizowania danych poprzez tworzenie serii średnich dla różnych podzbiorów całego zbioru danych. Jest powszechnie używane do identyfikowania trendów lub wygładzania fluktuacji w danych.
– Kapitalizacja rynkowa: Całkowita wartość akcji w obiegu danej firmy, obliczana przez pomnożenie ceny akcji przez liczbę akcji w obiegu.
– Wskaźnik cena/zysk (P/E Ratio): Wskaźnik wyceny, który porównuje bieżącą cenę akcji z jej zyskami na akcję. Jest powszechnie używany do oceny wartości względnej danej akcji.
– Beta: Miara zmienności danego akcji w porównaniu do rynku ogólnego. Beta większe niż 1 sugeruje, że akcja jest bardziej zmiennościowa niż rynek, podczas gdy beta mniejsze niż 1 wskazuje na niższą zmienność.

Źródła:
– Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
– Komunikat prasowy firmy