Investigadorzy z Instytutu Maxa Plancka do Antropologii Ewolucyjnej, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbarze i Uniwersytetu Rochester odkryli, że sukces szarego wroniego brzucha, gatunku ptaka który szybko powiększa swoją populację w Ameryce Północnej, wynika z jego zachowania.

Badacze zauważyli, że szare wronie brzuchy zwiększyły swoją rozległość siedliskową i przystosowały się do życia w bardziej miejskich i suchszych środowiskach, w przeciwieństwie do swojego najbliższego krewnego, krótkosternego wrona.

Badanie oparte na obserwacjach nauki obywatelskiej ptaków od 1979 do 2019 roku wykazało, że szare wrony brzuchy nie tylko przeniosły się do nowych siedlisk zgodnych z ich wcześniejszymi wymaganiami, ale aktywnie poszerzyły swoje zasięgi, zmieniając preferencje siedliskowe. Z drugiej strony, krótkosterne wrony jedynie nieznacznie przemieściły się na północ w odpowiedzi na zmiany klimatyczne.

Badacze również przebadali rolę zachowania w zdolności adaptacji szarych wron brzucha do nowych siedlisk. Odkryli, że populacja na skraju zasięgu wykazywała większą elastyczność i wytrwałość w porównaniu do populacji spoza granicy. Badacze spekulują, że wytrwałość pozwala osobnikom znaleźć rozwiązania dla wyzwań nowych środowisk, podczas gdy zmienna elastyczność w obrębie populacji zwiększa szanse na udaną ekspansję.

Te odkrycia podkreślają znaczenie elastyczności i wytrwałości w ułatwianiu szybkiego rozszerzania zasięgu, sugerując również, że zrozumienie, w jaki sposób gatunki takie jak szary wron brzuch przystosowują się do nowych środowisk, może dostarczyć przydatnych informacji, które pomogą zagrożonym gatunkom stawić czoła zmianom środowiskowym.

Źródła: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)