Un recente estudio publicado en la revista Nature przez brytyjskiego biologa Joela Gayforda ujawnia, że interakcja człowieka wpływa na zachowanie i środowisko rekinów wielorybich, największych ryb na świecie, które stały się popularnym atrakcją turystyczną. W przeciwieństwie do wcześniejszych badań, Gayford używał dronów do obserwowania ruchów rekinów wielorybich, nie zakłócając ich naturalnego zachowania.

Wyniki wskazują, że obecność ludzi zwiększa prawdopodobieństwo zmian w zachowaniu rekinów wielorybich, takich jak dłuższe okresy niepokoju, większe zużycie energii i spowolnienie. Te zmiany w zachowaniu mogą mieć znaczący wpływ na tzw. kaskady troficzne, wpływając na liczebność gatunków w całym ekosystemie.

Rekiny wielorybie odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu substancji odżywczych między ekosystemami. Dlatego też jakakolwiek zmiana w ich preferencjach siedliskowych lub trudności w znalezieniu pożywienia może mieć trwałe skutki dla cyklu substancji odżywczych. Działalność związana z interakcją człowieka może mieć niszczycielskie skutki dla migracji, rozmnażania i innych form życia.

Szanowanie przestrzeni rekinów wielorybich może być wyzwaniem z powodu ich popularności. Wytyczne udostępniane przez przewodników obejmują zakaz dotykania, jeżdżenia na nich czy przeszkadzania na ich drodze. Jednakże przestrzeganie tych zasad jest niewystarczające, zwłaszcza w obszarach o dużym natężeniu turystycznym. Biolog morski Irene Gómez zauważyła, że wiele osób nie przestrzega zasad współżycia i w rezultacie wiele rekinów wielorybich odniosło obrażenia, głównie z powodu przecięć spowodowanych przez śruby łodzi.

Aby zapobiec negatywnym zmianom w zachowaniu rekinów wielorybich, Gayford sugeruje zwiększenie minimalnej odległości między ludźmi a rekinami. Podobne zmiany w zachowaniu obserwowano również u innych gatunków, a Meksykańska Komisja Narodowych Obszarów Chronionych już podjęła działania, zawieszając turystykę rekinów w niektórych obszarach ze względu na niebezpieczne praktyki.

Ekoturystyka, styl podróżowania, który stara się być bardziej odpowiedzialny wobec przyrody, również może mieć negatywne skutki dla środowiska, jeśli nie jest odpowiednio zarządzana. Zanieczyszczenie, degradacja ekosystemu i zaburzenie nawyków zwierząt to tylko niektóre z potencjalnych skutków. Dlatego też egzekwowanie odpowiednich norm i odpowiedzialnych zachowań jest niezbędne dla zachowania prawdziwej istoty ekoturystyki.

Badanie podkreśla konieczność współpracy między naukowcami a operatorami w branży ekoturystyki, aby zapewnić bezpieczeństwo gatunków, takich jak rekiny wielorybie. Przy odpowiednim integracji i współpracy możliwe jest stworzenie równowagi między interakcją człowieka a ochroną tych wspaniałych stworzeń.

Źródła:
– Joel Gayford, brytyjski biolog, badania w Nature.
– Irene Gómez, biolog morski z Uniwersytetu w Granadzie.
– Meksykańska Komisja Narodowych Obszarów Chronionych.
– Badania Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).