El mercado mundial de robótica en almacenes está experimentando un crecimiento significativo y se espera que tenga una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,7% desde 2023 hasta 2033. Se estima que este mercado alcanzará una valoración de aproximadamente 4.924,3 millones de dólares estadounidenses para 2033.

Crescente zapotrzebowanie na dobra konsumenckie i produkty trwałego użytku, zwłaszcza w branżach takich jak elektronika, motoryzacja i handel elektroniczny, napędza ten wzrost. Rozkwit handlu elektronicznego doprowadził do zwiększonej potrzeby efektywnych i szybkich rozwiązań magazynowania. Kanały sprzedaży online zanotowały wzrost popytu, co skutkowało budową nowych magazynów handlu elektronicznego na całym świecie. Otwiera to liczne możliwości dla rozwiązań automatyzacji na rynku robotyki w magazynach.

Sektor robotyki przemysłowej stanowił od 3% do 5% światowego rynku w 2022 roku. W roku 2021 roczna instalacja robotów przemysłowych zanotowała wyraźny wzrost o około 30%, przechodząc z 394 000 jednostek w 2020 roku na 517 000 jednostek w 2021 roku. Spodziewa się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany w okresie prognozowanym. Chiny, Japonia, Korea Południowa i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej są głównymi rynkami sprzedaży robotów przemysłowych w regionie Azji i Pacyfiku.

Aby poprawić efektywność, ustanowione firmy oraz nowe startupy robotyczne skupiają się na innowacyjnych rozwiązaniach magazynowych. Przejęcia i rozwój nowych zintegrowanych rozwiązań robotycznych są jednymi z strategii realizowanych przez te firmy w celu zaspokojenia ewoluujących potrzeb użytkowników końcowych. Wiele firm priorytetowo traktuje wprowadzanie nowych projektów magazynowych, zwłaszcza w krajach rozwijających się, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na logistykę zewnętrzną.

Globalny rynek robotyki w magazynach oferuje różne rodzaje produktów, takich jak autonomiczne roboty mobilne, zautomatyzowane pojazdy prowadzone, roboty o ruchomych elementach, itp. Te roboty wykonują funkcje takie jak zbieranie i układanie, paletyzacja i rozpaletyzacja, transport i pakowanie w różnych branżach, w tym spożywczej i napojowej, elektronicznej i elektrycznej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej.

Podsumowując, rynek robotyki w magazynach przechodzi szybki wzrost, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na efektywne i szybkie rozwiązania magazynowania, zwłaszcza w sektorze handlu elektronicznego. Dzięki postępom technologicznym i wprowadzaniu robotów w różnych branżach, rynek robotyki w magazynach staje się siłą, z którą należy się liczyć w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Źródła:
– Future Market Insights
– Międzynarodowa Federacja Robotyki