Ostatnio Report Ocean opublikował pełen raport na temat rynku robotyki w chmurze, dostarczając cennych informacji na temat czynników wpływających na jego wzrost. Raport obejmuje istotne informacje dotyczące ograniczeń, czynników napędowych i możliwości rynkowych, umożliwiając czytelnikom zrozumienie dynamiki tego rynku. Zawiera również szczegółową analizę trendów i rozwoju branży wpływających na rynek robotyki w chmurze.

Według raportu, globalny rozmiar rynku robotyki w chmurze wynosił 5,5 miliarda dolarów w 2021 roku i prognozuje się, że do 2030 roku wzrośnie do 12,9 miliarda dolarów, przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 21,4% w okresie prognozowym od 2022 do 2030 roku. Robotyka w chmurze obejmuje wykorzystanie technologii chmurowych, takich jak przechowywanie danych i obliczenia w chmurze, w celu poprawienia wydajności i zdolności robotów.

Raport podkreśla, że wydajna robotyka w chmurze jest kluczowym czynnikiem wzrostu rynku. Integracja technologii chmurowych z systemami robotycznymi umożliwia tworzenie systemów wielorobotowych o wysokiej wydajności. Ponadto, powszechne zastosowanie tych robotów w różnych branżach przyczynia się do ogólnego wzrostu rynku robotyki w chmurze. Rosnąca adopcja Internetu rzeczy (IoT) i znaczne inwestycje w robotykę również są czynnikami napędzającymi wzrost tego rynku.

Pandemia COVID-19 miała mieszany wpływ na rynek robotyki w chmurze. O ile początkowe ograniczenia związane z kwarantanną przerwały łańcuch dostaw i utrudniły rynek, potrzeba dystansu społecznego i ograniczenia kontaktu międzyludzkiego doprowadziły do wzrostu popytu na robotykę w chmurze. Branże takie jak opieka zdrowotna, spożywcza i lotnicza przyjęły robotykę w chmurze w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Pod względem regionalnym Ameryka Północna dominuje na rynku robotyki w chmurze i przewidywane jest, że będzie utrzymywać największy udział przez cały okres prognozowany. Obecność ważnych dostawców, takich jak IBM, Microsoft, Google i Amazon Robotics, wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na technologie sztucznej inteligencji (AI) i uczenie maszynowe, przyczynia się do dominacji rynku w tej regionie.

Raport zawiera również listę kluczowych konkurentów na rynku, w tym Amazon Robotics, Google, Huawei, IBM, Microsoft i innych. Dodatkowo, segmentuje rynek według rodzaju wdrożenia, komponentów i regionów, co zapewnia kompleksowy przegląd dla firm i interesariuszy.

Podsumowując, rynek robotyki w chmurze jest gotów na znaczący wzrost w najbliższych latach, napędzany postępami technologicznymi, rosnącymi inwestycjami i potrzebą wydajnych i elastycznych systemów robotycznych. Adopcja robotyki w chmurze w różnych branżach będzie nadal napędzać rozwój rynku, oferując nowe możliwości dla firm na całym świecie.

Źródła:
– Report Ocean. „Cloud Robotics Market – Global Market Size, Share, Trends, COVID-19 Impact Analysis, and Forecast, 2022-2030.”