Niedawno przeprowadzone badania przez naukowców ewolucjonistów z Uniwersytetu Cantabria w Hiszpanii, we współpracy z badaczem z Mott MacDonald Ltd. w Wielkiej Brytanii, sugerują, że Homo sapiens i neandertalczycy żyli razem przez dłuższe okresy w Europie, szczególnie w regionach o wysokim obfitości roślinożerców.

Poprzednie badania wskazywały na to, że pojawienie się Homo sapiens w Europie spowodowało wymarcie neandertalczyków, ale szczegóły tego procesu wciąż nie są jasne. Nowe badania kwestionują tę teorię, sugerując, że zniknięcie neandertalczyków podczas pojawiania się Homo sapiens mogło być przypadkowe.

Aby zbadać historię współistnienia obu gatunków hominidów, zespół badawczy stworzył bazę danych roślinożerców w Europie około 60 000 lat temu, kiedy zarówno Homo sapiens, jak i neandertalczycy zamieszkiwali ten kontynent. Ten okres charakteryzowały również znaczące zmiany klimatyczne.

Porównując zmiany klimatyczne w różnych regionach Europy, badacze stworzyli model identyfikujący obszary o bardziej lub mniej wymagających warunkach klimatycznych. Następnie stworzyli chronologiczną linię czasową wyginięcia neandertalczyków w każdym zidentyfikowanym regionie i porównali ją z różnicami w dostępności pokarmu.

Badanie ujawniło znaczące nakładanie się obszarów, w których neandertalczycy i Homo sapiens współistnieli. Co ciekawe, neandertalczycy mieli tendencję do dłuższego przetrwania w regionach, gdzie dzielili terytorium z Homo sapiens, wbrew oczekiwaniom zasady wykluczania konkurencyjnego. To odkrycie wskazuje na możliwość istnienia innych czynników przyczyniających się do spadku i ostatecznego zniknięcia neandertalczyków.

Badanie dostarcza nowych informacji na temat złożonego związku między neandertalczykami a Homo sapiens w Europie. Konieczne są dalsze badania, aby odkryć konkretne czynniki wpływające na współistnienie i spadek tych gatunków hominidów.

Źródła: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org