Nowe badanie przeprowadzone przez badaczy z Instytutu Farmakologicznego Mario Negri we Włoszech ujawniło, że osoby doświadczające poważnych przypadków COVID-19 miały większe szanse na posiadanie konkretnych genów dziedziczonych po neandertalczykach. Badanie skupiło się na prowincji Bérgamo, która była epicentrum pandemii we Włoszech.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie iScience, wykazało, że znaczna część genomu człowieka była związana z ryzykiem zakażenia COVID-19 i rozwinięciem poważnych objawów, zwłaszcza u mieszkańców najbardziej dotkniętych obszarów. Badanie obejmowało 1200 uczestników, a analiza pokazała, że trzy spośród sześciu genów w regionie chromosomu 3 były związane z większym ryzykiem poważnego COVID-19. Geny te obejmują CCR9 i CXCR6, które odgrywają rolę w aktywności białych krwinek i stanach zapalnych podczas infekcji, oraz LZTFL1, który reguluje rozwój i funkcję komórek dróg oddechowych.

Badacze zaznaczyli, że wciąż nie jest jasne, który gen spośród tych trzech odgrywa najważniejszą rolę. Ponadto, badanie zidentyfikowało 17 nowych regionów genomowych, które mogą być związane z poważną chorobą lub ryzykiem zakażenia.

Szczególnie interesującym odkryciem badania było to, że trzy spośród sześciu genów związanych z nasileniem COVID-19 odziedziczone zostały po neandertalczykach, konkretnie z genomu Vindija odkrytego w Chorwacji. Podczas gdy te geny mogły kiedyś chronić neandertalczyków, obecnie powodują one nadmierną reakcję immunologiczną u współczesnych ludzi, co prowadzi do poważniejszej choroby.

Badanie wykazało również, że osoby z haplotypem neandertalczyka miały znacznie większe ryzyko rozwoju poważnego COVID-19, konieczności hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii i konieczności mechanicznego wspomagania wentylacji w porównaniu z tymi, którzy nie mieli tej dziedziczonej genetyki. Obecność haplotypu neandertalczyka była również związana z wyższym odsetkiem poważnych przypadków wśród najbliższych krewnych.

To badanie dostarcza kolejnych dowodów na rolę, jaką odgrywają geny w określaniu nasilenia COVID-19. Zrozumienie tych czynników genetycznych może pomóc w identyfikacji osób, które mogą być bardziej podatne na poważne choroby i zapewnieniu odpowiednich interwencji.

Źródła:
– Badanie: Czasopismo iScience
– Giuseppe Remuzzi, Dyrektor Instytutu Mario Negri
– Marina Noris, Kierownik Centrum Genomiki Człowieka Instytutu Mario Negri
– Badanie z 2022 roku przeprowadzone przez Instytut Karolinska i Instytut Maxa Plancka