Firma IonQ, wiodąca na rynku komputacji kwantowej, przedstawiła dwa nowe systemy: IonQ Forte Enterprise i IonQ Tempo. Rozwiązania te zostały zaprojektowane tak, aby mogły być zintegrowane z istniejącą infrastrukturą, umożliwiając przedsiębiorstwom i rządom wykorzystanie mocy komputacji kwantowej bezpośrednio z ich centrów danych, co pozwoli na łatwiejsze dostosowanie tej technologii do kluczowych procesów i przepływów pracy.

IonQ Forte Enterprise, mający na celu osiągnięcie wydajności AQ 35, stanie się najpotężniejszym komercyjnie dostępnym komputerem kwantowym na świecie. Został specjalnie zaprojektowany do rozwiązywania skomplikowanych problemów obliczeniowych, takich jak optymalizacja procesów, uczenie maszynowe kwantowe, analiza korelacji i rozpoznawanie wzorców. Dzięki swojemu kompaktowemu formatowi, Forte Enterprise może być łatwo wdrażany w istniejących infrastrukturach centrów danych.

Z kolei IonQ Tempo, oparty na oczekiwanym systemie o przedsiębiorczym stopniu AQ 64, dostarczy znaczną wartość dla wymagających przypadków użycia w przedsiębiorstwach. System Tempo oferuje moc obliczeniową przewyższającą możliwości symulacji klasycznych komputerów i GPU, zapewniając przestrzeń obliczeniową 536 milionów razy większą niż nawet IonQ Forte Enterprise.

Podczas ogłoszenia IonQ przedstawił również swój techniczny plan rozwoju, szczegółowo opisując, jak zamierza osiągnąć cele przedsiębiorcze i techniczne. Więcej informacji ma zostać ujawnionych podczas nadchodzącego webinarium w październiku.

Peter Chapman, dyrektor generalny i prezes IonQ, oświadczył, że poprzez integrację technologii kwantowej z istniejącym sprzętem w centrach danych, IonQ ma na celu uczynienie komputacji kwantowej bardziej dostępną i otworzenie jej drogi do powszechnego przyjęcia jako narzędzia domyślnego do rozwiązywania najtrudniejszych problemów na świecie.

Te niedawne ogłoszenia IonQ następują po udanym roku dla firmy, podczas którego podpisała umowy z firmą QuantumBasel w celu utworzenia europejskiego centrum danych kwantowych oraz współpracowała przy projektach badawczych z partnerami na całym świecie.

Źródła:
– IonQ (https://ionq.com/)
– Komunikat prasowy IonQ
– Źródło artykułu: TechRepublic