Ocena ryzyka firmy jest kluczowa dla uwzględnienia poziomu jej zadłużenia. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że ryzyko powinno być mierzone przez zmienność, inni uważają, że dług jest lepszym wskaźnikiem. Warren Buffett słynnie powiedział, że „zmienność jest daleka od synonimu ryzyka”. Więc jak ryzykowne jest korzystanie z długu przez Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX)?

Pod koniec czerwca 2023 r. Freeport-McMoRan miał całkowity dług w wysokości 9,50 biliona dolarów, co jest redukcją w porównaniu do ubiegłorocznego długu w wysokości 11,1 biliona dolarów. Jednakże miał również 6,68 biliona dolarów w gotówce, co daje nam netto długu w wysokości około 2,81 biliona dolarów.

Analizując bilans, Freeport-McMoRan miał krótkoterminowe zobowiązania w wysokości 4,79 biliona dolarów i długoterminowe zobowiązania w wysokości 20,1 biliona dolarów. Natomiast równoważąc te zobowiązania, miał 6,68 biliona dolarów w gotówce i 1,09 biliona dolarów w należnościach wykazanych w ciągu 12 miesięcy. Pomimo wysokich zobowiązań, Freeport-McMoRan ma dużą kapitalizację rynkową wynoszącą 57,6 biliona dolarów, co oznacza, że potencjalnie mogłaby pozyskać kapitał w celu wzmocnienia swojego bilansu, jeśli to konieczne.

Oceniając obciążenie długiem przedsiębiorstwa, niezbędne jest uwzględnienie jego zdolności do generowania zysków i pokrywania kosztów procentowych. Freeport-McMoRan ma niski wskaźnik netto długu do zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem (EBITDA) wynoszący 0,36, co wskazuje na to, że jego dług jest możliwy do opanowania. Ponadto, jego EBIT pokrywa koszty odsetek 12,1-krotnie, co dowodzi, że ma wystarczające zyski, aby zrealizować swoje zobowiązania dotyczące odsetek.

Jednakże, EBIT Freeport-McMoRan spadł o 40% w ostatnim roku, co budzi obawy co do jego zdolności do spłaty zadłużenia w przyszłości. Przyszłe zyski będą kluczowe dla ustalenia, czy przedsiębiorstwo będzie w stanie utrzymać zdrowy bilans w przyszłości.

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo może spłacić swoje długi tylko za pomocą rzeczywistego przepływu gotówki, a nie tylko za pomocą księgowych zysków. W przypadku Freeport-McMoRan, jego wolny przepływ gotówki w ciągu ostatnich trzech lat stanowił tylko 46% jego EBIT, co wskazuje na słabą konwersję gotówki i utrudnia zarządzanie jego zadłużeniem.

Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z długu przez Freeport-McMoRan wiąże się z pewnymi ryzykami. Podczas gdy dźwignia finansowa może zwiększyć zwroty z kapitału, niezbędne jest uwzględnienie zdolności przedsiębiorstwa do generowania przyszłych zysków i wystarczającego przepływu gotówki, aby spłacić swoje długi. Inwestorzy powinni dokładnie ocenić te czynniki przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Źródła:
– Simply Wall St
– (adres e-mail zespołu redakcyjnego (a) simplywallst.com)

Definicje:
– Dług Netto: Suma krótko- i długoterminowych długów przedsiębiorstwa po odjęciu gotówki i równorzędników gotówki.
– EBITDA: Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem. Mierzy wydajność operacyjną przedsiębiorstwa.
– EBIT: Zysk przed odsetkami i podatkami. Odzwierciedla rentowność przedsiębiorstwa przed uwzględnieniem kosztów odsetek i podatków.
– Przepływ Gotówki: Netto ilość gotówki i równorzędników gotówki wpływających i wypływających z przedsiębiorstwa.
– Kapitalizacja Rynkowa: Całkowita wartość akcji przedsiębiorstwa na rynku giełdowym.