Un niedawno przeprowadzony przez Jet Propulsion Laboratory NASA i Uniwersytet Rutgers badanie zidentyfikowało regiony w obszarze metropolitalnym Nowego Jorku, które toną najszybciej. Badanie wykorzystało syntetyczny radar interferometryczny (InSAR) i Globalny System Nawigacji Satelitarnej, aby określić „gorące punkty” hundingu powierzchni ziemi.

Badacze odkryli, że miasto Nowy Jork tonie z prędkością około 1,6 milimetra rocznie. Dzielnicami, które doświadczają najszybszego pionowego ruchu terenu, są Port Lotniczy LaGuardia i Stadion Arthur Ashe, oba położone w Queens. W rzeczywistości ziemia tonąca pod Stadionem Arthur Ashe wymagała instalacji lekkiego dachu z tkaniny, ponieważ nie był w stanie podtrzymać regularnie zbudowanego dachu.

Autostrada 440 i Autostrada Międzystanowa 78, poza miastem Nowy Jork, również zostały zidentyfikowane jako obszary, które toną szybciej niż otaczające je obszary. Tą utratę wysokości powoduje proces geologiczny zwany grawimetrycznym dostosowaniem równowagi, który występuje, gdy ląd, uciskany przez topniejącą wiele tysięcy lat temu lodową pokrywę, podnosi się, a następnie tonie w ciągu czasu.

Badania sugerują, że wypompowywanie wody z podziemnych zbiorników wodnych może przyczyniać się do zwiększenia hundingu. Ciekawym jest, że wszystkie zidentyfikowane gorące punkty tonięcia były wcześniej używane jako wysypiska śmieci.

Choć tonięcie tych obszarów nie jest bezpośrednio spowodowane zmianami klimatycznymi, przewiduje się, że będą one bardziej podatne na przyszłe powodzie z powodu podnoszenia się poziomu morza. Z drugiej strony badanie wykazało również obszary podniesienia, takie jak strumień Newton w East Williamsburg, gdzie projekt usuwania zanieczyszczeń z podziemnego zbiornika wodnego strumienia korelował z podnoszeniem się terenu.

Wymagane są dalsze badania, aby określić dokładne przyczyny tych obszarów podniesienia. Jednak to badanie dostarcza cenne informacje na temat dynamiki hundingu i podnoszenia się ziemi w obszarze metropolitalnym miasta Nowy Jork.

Źródła:
– Jet Propulsion Laboratory NASA.
– Wydział Nauk o Ziemi i Planet Uniwersytetu Rutgers.
– ABC News.