Platforma automatycznego handlu Quantum AI, twierdząca, że wykorzystuje technologię komputerową kwantową do handlu kryptowalutami, została powiązana z renomowanym przedsiębiorcą Elonem Muskem. Jednak te twierdzenia są pozbawione wiarygodności i wydają się być częścią większego oszustwa. Sam Musk zaprzeczył jakiejkolwiek związku z Quantum AI. Choć Quantum AI budzi podejrzenia ze względu na wątpliwe taktyki marketingowe i brak przejrzystości, istotne jest rozróżnienie między zweryfikowanymi informacjami a spekulacjami. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność i postępować ostrożnie, rozważając platformy takie jak Quantum AI.

W ostatnich latach sztuczna inteligencja (SI) stała się decydującym czynnikiem w różnych dziedzinach, w tym w sektorze finansowym. Quantum AI to jedna z tych platform, która twierdzi, że rewolucjonizuje handel kryptowalutami poprzez prognozy oparte na SI i automatyczne operacje. Jednak warto pamiętać, że Quantum AI jest stosunkowo nowym podmiotem i istnieje ograniczona ilość dowodów, które potwierdzają jej dochodowość.

W mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje, które łączą Elona Muska z firmą Quantum AI, prezentując filmy lub obrazy Muska i sugerując jego zaangażowanie w tę platformę. Te twierdzenia są częścią większego oszustwa, którego celem jest zmuszenie ofiar do inwestowania funduszy poprzez płatności w Bitcoinie lub kartą kredytową. Platformy do weryfikacji faktów, takie jak Reuters Fact Check, obaliły te twierdzenia, a sam Musk zaprzeczył jakiejkolwiek relacji z Quantum AI.

Mimo że Elon Musk nie ma udowodnionego związku z Quantum AI, jego relacja z SI jest dobrze znana. Musk rozpoznaje potencjał SI i współzałożył OpenAI, niezależną organizację badawczą skoncentrowaną na rozwijaniu cyfrowej inteligencji dla dobra ludzkości. Firmy Muska, takie jak Tesla, również wykorzystują SI w różnych zastosowaniach, co świadczy o jego zaangażowaniu w ten obszar.

Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się zarówno z emocjami, jak i ryzykiem. Aby pozostać bezpiecznym, inwestorzy powinni dokładnie badać platformy, unikać nierealistycznych twierdzeń, korzystać z renomowanych giełd z solidnymi środkami bezpieczeństwa, być ostrożnymi wobec manipulacji cenami i być na bieżąco z rynkiem kryptowalut, rozpoczynając od małych inwestycji przed zobowiązaniem się do większych sum.

Podsumowując, twierdzenia łączące Elona Muska z Quantum AI są nieuzasadnione i wyglądają na część większego oszustwa. Inwestorzy powinni zachować ostrożność i przeprowadzić dogłębne badania przed inwestowaniem w platformy takie jak Quantum AI.

Źródła:
– Reuters Fact Check
– Fact Crescendo