La Royal Society, główna organizacja badawcza w Wielkiej Brytanii, uruchamia program pilotażowy przyznawania znacznych stypendiów młodym czarnoskórym naukowcom w celu zwiększenia różnorodności w tej dziedzinie. Pięciu naukowców rocznie otrzyma stypendia w wysokości do 690 000 funtów przez okres czterech lat. Te stypendia pozwolą beneficjentom pracować w dowolnym instytucie badawczym w kraju, jednocześnie oferując możliwości mentoringu i nawiązania kontaktów zawodowych.

Przewodniczący Royal Society, profesor Sir Adrian Smith, stwierdził, że obecnie niski odsetek czarnoskórych naukowców w Wielkiej Brytanii jest „nieakceptowalny”. Oczekuje się, że te stypendia będą miały trwały wpływ na dłuższą metę, poprzez promowanie większej reprezentacji i tworzenie wzorców dla przyszłych naukowców.

Inicjatywa spotkała się z poparciem ze strony społeczności naukowej. Dr. Yolanda Ohene, czarnoskóra fizyk na początku swojej kariery na Uniwersytecie w Manchesterze, doceniła zaangażowanie Royal Society w wsparcie badaczy na początku ich kariery i pochodzenia czarnoskórego. Jednak naukowcy czarnoskórzy zwracają uwagę na wyzwania, którym muszą stawić czoła, takie jak brak wsparcia, pominięcie przy awansach oraz niesprawiedliwe odrzucanie wniosków o granty. Wielu uważa, że system badawczy w Wielkiej Brytanii jest instytucjonalnie rasistowski.

Dane analizowane przez Royal Society na podstawie Agencji Statystyki Szkolnictwa Wyższego ukazują, że czarnoskórzy badacze bardziej często rezygnują z kariery naukowej w porównaniu do swoich białoskórych odpowiedników. Ten wzorzec rezygnacji pogarsza się w miarę postępu kariery, a tylko nieliczni zostają profesorami. Dane pokazują również, że osoby czarnoskóre stanowią tylko 1,7% personelu badawczego w Wielkiej Brytanii, pomimo że stanowią 3,4% populacji.

Jeśli program pilotażowy odniesie sukces, może zostać rozszerzony, aby uwzględnić badaczy z innych niedoreprezentowanych grup. Royal Society ma na celu zatrzymanie „krwawienia talentów” i zapewnienie niezbędnego wsparcia w celu naprawienia tej sytuacji. Stypendia zostaną przyznane naukowcom, którzy niedawno uzyskali doktorat, ponieważ to właśnie na tym etapie czarnoskórzy naukowcy najczęściej rezygnują z kariery.

Inicjatywa Royal Society jest odpowiedzią na podobne działania podjęte przez Royal Society of Chemistry, która uruchomiła program wsparcia mający na celu zwiększenie liczby czarnoskórych badaczy w dziedzinie chemii. Badania RSC wykazały, że rasizm jest powszechny w sektorze, a ich inicjatywa ma na celu znaczącą zmianę dla tych, którzy rozważają rezygnację z pracy naukowej.

Definicje:
– Stypendia: Finansowe wsparcie dla realizacji określonych celów, takich jak projekty badawcze.
– Fellowship: Stypendium przyznawane jednostkom w celu wsparcia ich badań lub studiów.
– Różnorodność: Obecność różnorodnych elementów lub cech.
– Rasizm instytucjonalny: Termin używany do opisania systemów lub organizacji utrzymujących dyskryminację rasową.

Źródła:
– BBC News.