La Universidad de Rhode Island (URI) tendrá el honor de recibir a Charles Robinson, lider mundial del Equipo de Seguridad Cuántica de IBM, para una conferencia pública como parte de su iniciativa de computación cuántica. Robinson, który będzie mówić o swojej drodze z północnej Filadelfii do dziedziny komputacji kwantowej, podzieli się przeszkodami, jakie napotkał, oraz strategiami, by je pokonać.

Rola Robinsona jako lidera zespołu IBM ds. bezpieczeństwa kwantowego polega na pracowaniu nad technologiami zapewniającymi ochronę danych w świecie postkwantowym. Komputery kwantowe posiadają niesamowitą moc obliczeniową, umożliwiającą wykonanie skomplikowanych obliczeń w kilka sekund, co na tradycyjnych komputerach zajęłoby lata. Jednak ta zaawansowana moc stwarza wyzwanie, ponieważ większość obecnych schematów szyfrowania może stać się przestarzała, gdy systemy kwantowe na dużą skalę będą funkcjonować.

Aby rozwiązać ten problem, Zespół Bezpieczeństwa Kwantowego IBM opracowuje nowe algorytmy szyfrowania, które pozostają odporne na obliczenia kwantowe. Ponadto, zespół współpracuje z rządami i firmami z całego świata, aby pomóc im przygotować się do nadchodzącej rewolucji kwantowej. Celem jest ochrona wrażliwych informacji, takich jak numery kart kredytowych, szczegóły kont bankowych i dane medyczne, które są narażone na zagrożenia związane z cyberprzestępczością.

Len Kahn, Przewodniczący Wydziału Fizyki na URI, podkreśla pilność skupienia się na bezpieczeństwie kwantowym w rewolucji komputacji kwantowej. Podkreśla potrzebę szkolenia ludzi do pracy nad krytycznymi problemami i ma na celu osiągnięcie tego dzięki inicjatywie kwantowego obliczenia na URI.

Niekonwencjonalna droga Robinsona do przywództwa w dziedzinie kwantowej oraz jego wysiłki na rzecz promowania nauki o informacji kwantowej jako dostępnej kariery są kluczowymi powodami, dla których jego konferencja na URI ma znaczenie. Jego doświadczenie, które obejmuje służbę w korpusie medycznym marynarki wojennej i pracę z społecznością obrony i wywiadu, świadczy o jego szerokim doświadczeniu.

Robinson współpracuje również z IBM-HBCU Quantum Center na University Howard, którego celem jest przygotowanie talentów z historycznie afroamerykańskich uczelni na przyszłość kwantową.

Kahn podkreśla ważność zaangażowania słabo reprezentowanych społeczności w radzenie sobie z wyzwaniami i możliwościami, jakie niesie rewolucja kwantowa. URI nadal korzysta z doświadczenia i wiedzy Robinsona, aby osiągnąć ten cel.

Konferencja publiczna jest sponsorowana przez Biuro Prorektora, Centrum Poprawy Akademickiej oraz Wydział Fizyki na URI.

Definicje:
– Kwantowa komputacja: Systemy informatyczne wykorzystujące zachowanie materii na najmniejszej skali do przeprowadzania obliczeń w przyspieszonym tempie.
– Szyfrowanie: Proces kodowania informacji w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub manipulacją.
– Bezpieczeństwo kwantowe: Rozwój technologii i algorytmów szyfrowania, które pozostają bezpieczne w obecności potężnych komputerów kwantowych.
– Świat postkwantowy: Odnosi się do ery, w której systemy kwantowe na dużą skalę stają się operacyjne i stanowią istotne zagrożenie dla obecnych metod szyfrowania.

Źródła:
– University of Rhode Island
– IBM Quantum Security Team
– IBM-HBCU Quantum Center na University Howard