Un nowe badanie wykazało, że gatunki inwazyjne odgrywają znaczącą rolę w 60% przypadków wymierania. Badania przeprowadzone przez naukowców Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) odkryły zatrważającą skalę utraty różnorodności biologicznej.

Badanie skupiło się na klasyfikacji organizmów żywych i wykazało, że w ciągu ostatnich 500 lat zniknęło 73 rodzaje, z czego większość w ciągu ostatnich dwóch wieków. Tempo to jest znacznie wyższe od oczekiwanego, ponieważ zgodnie z wcześniejszą stopą wymierania, w tym okresie powinny zniknąć tylko dwa rodzaje.

Naukowcy przypisują tę przyspieszoną stopę wymierania działalnościom człowieka, takim jak niszczenie siedlisk, nadmierny połów ryb i polowanie. Strata jednego rodzaju może mieć dalekosiężne konsekwencje dla całego ekosystemu. Zniszczenie naturalnych siedlisk jest istotnym czynnikiem tej niepokojącej tendencji.

Choć eksperci zgadzają się, że obecna stopa wymierania jest niepokojąca, toczy się debata, czy należy ją uznać za szóste wydarzenie masowego wymierania. Wydarzenie masowego wymierania definiuje się jako utratę 75% gatunków w krótkim okresie czasu. Pomimo alarmującej obecnej stopy wymierania, nie osiągnęła jeszcze poziomu wydarzenia masowego wymierania według tej definicji.

Jednak jeśli obecna stopa wymierania będzie trwać lub wzrosnąć, może w końcu doprowadzić do szóstego masowego wymierania. Dlatego konieczne jest pilne działanie w celu ocalenia wielu rodzajów zagrożonych wymarciem. Naukowcy zwracają uwagę na konieczność powstrzymania niszczenia naturalnych siedlisk i pracy nad ich odbudową.

Podsumowując, badanie podkreśla istotną rolę gatunków inwazyjnych w procesie wymierania. Działalność człowieka jest główną przyczyną tego przyspieszonego tempa wymierania. Pilne działania są potrzebne, aby zapobiec dalszej utracie różnorodności biologicznej i ochronić zagrożone rodzaje.

Źródła:
– Artykuł źródłowy.