Un zespół naukowców ekologów z Francji, Tasmanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii przeprowadził badanie, które sugeruje, że pingwiny cesarskie mogą być bardziej przystosowalne do zmieniającego się klimatu, niż dotychczas sądzono. Badania, opublikowane w czasopiśmie Science Advances, ujawniają, że pingwiny cesarskie są w stanie żyć w różnorodnych habitatach na podstawie obrazów satelitarnych o dużej rozdzielczości.

Poprzednie badania wykazały, że wraz z zmianami klimatycznymi poziomy lodu morskiego maleją, co stanowi istotne zagrożenie dla pingwinów cesarskich ze względu na ich zwyczaje rozrodcze. Te pingwiny składają jaja na lodowych platformach, które chronią je przed drapieżnikami. Jednak w miarę zmniejszania się poziomów platform lodowych obawia się, że pingwiny stracą swoje bezpieczne miejsca rozrodu. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) ostrzega, że populacje pingwinów cesarskich mogą zmniejszyć się o 80% do końca wieku.

Najnowsze badanie ponownie oceniło nawyki życiowe pingwinów cesarskich poprzez analizę obrazów satelitarnych z Antarktydy i jej okolic. Badacze odkryli, że pingwiny cesarskie są zdolne do rozmnażania się w różnych habitatach, nie tylko na lodzie morskim. Zauważyli również geograficzną podział kolonii pingwinów na podstawie cech środowiska, co wskazuje na adaptacyjność. Nie jest jednak jasne na podstawie obrazów, czy ta zachowawczość jest nowa, czy pingwiny zawsze dostosowywały się do różnych miejsc rozrodu.

Chociaż badanie sugeruje, że pingwiny cesarskie mogą nie być tak zagrożone, jak wcześniej sądzono, w krótkim okresie, perspektywy długoterminowe są niepewne. Inne czynniki, takie jak ocieplenie wód, zmniejszenie zdobyczy pokarmowej i narażenie na zanieczyszczenie środowiska przez człowieka, takie jak mikroplastiki, wciąż mogą stanowić istotne zagrożenie dla ich przetrwania.

Konieczne są dalsze badania, aby dokładnie zrozumieć wpływ zmieniającego się klimatu i innych czynników środowiskowych na pingwiny cesarskie. Niemniej jednak to badanie daje nadzieję, że te ikoniczne stworzenia mogą mieć pewne zdolności adaptacyjne do nowych warunków w obliczu zmiany klimatu.

Źródło:
Sara Labrousse et al, Where to live? Landfast sea ice shapes emperor penguin habitat around Antarctica, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adg8340