Placozoos to niewielkie morskie stworzenia, które przyczepiają się do powierzchni. Odkryte przez niemieckiego zoologa Franza Eilharda Schulze w 1883 roku na ścianach akwarium morskiego, przez wiele lat były niezauważane przez biologów. Jednak w latach 70. XX wieku rozpoznano, że te organizmy są częścią jednej z pięciu głównych linii zwierząt, obok meduz (Ctenophora), gąbek (Porifera), koralowców, mieczników i meduz (Cnidaria) oraz wszystkich innych zwierząt (Bilateria).

Szacuje się, że placozoos pojawiły się na Ziemi około 800 milionów lat temu. Mimo że można uznać je za nieistotne ze względu na ich mały rozmiar, badania nad nimi ujawniły istotne odkrycia dotyczące ewolucji zwierząt. Placozoos charakteryzują się prostą i unikalną strukturą, bez zróżnicowanych narządów czy tkanek. Potrafią się poruszać, odżywiać i rozmnażać, przyczepiając się do skał i innych morskich podłoży.

Mimo że wiadomo, że istnieją różne gatunki placozoos, nieznane są wszystkie szczegóły związane z ich biologią i ekologią. Znaleziono je w różnych regionach świata, od wód tropikalnych po Arktykę, a ich rozmiary mogą się różnić od kilku milimetrów do ponad jednego centymetra. Uważa się, że ich niski profil i mało rzucające się w oczy siedlisko przyczyniły się do tego, że są szeroko pomijane przez badaczy.

Jednak ze względu na ich znaczenie w drzewie życia i ich związek z ewolucją innych linii zwierzęcych, badania nad placozoos trwają. Dalsze badania prawdopodobnie pozwolą odkryć więcej interesujących aspektów dotyczących tych pozornie skromnych, ale zadziwiających w swojej prostocie i przetrwaniu przez wieki morskich stworzeń.

Definicje:
– Placozoos: małe morskie stworzenia, które przyczepiają się do powierzchni i są uważane za jedną z pięciu głównych linii zwierząt.
– Ctenophora: grupa zwierząt wodnych, do której należą meduzy.
– Porifera: grupa zwierząt wodnych, do której należą gąbki.
– Cnidaria: grupa zwierząt wodnych, do której należą koralowce, polipy i meduzy.
– Bilateria: grupa, do której należą wszystkie inne zwierzęta, z wyjątkiem placozoos, meduz, gąbek i cnidariów.

Źródła:
– Oryginalne źródło bez adresu URL