Statek kosmiczny misji Aditya-L1 indyjskiej agencji kosmicznej ISRO pomyślnie opuścił strefę wpływu Ziemi i jest teraz w drodze do punktu Lagrange 1 (L1) Słońce-Ziemia. Ten kamień milowy został potwierdzony przez agencję za pośrednictwem swojego konta na Twitterze.

Jest to drugi raz, kiedy ISRO wysyła statek kosmiczny poza sferę wpływu Ziemi, wcześniej osiągając to w ramach Misji Orbitera Marsa. Misja Aditya-L1 została wystrzelona miesiąc temu na pokładzie PSLV-C57, a satelita został pomyślnie umieszczony na zaplanowanej orbicie.

Aditya-L1 jest pierwszą indyjską misją kosmiczną mającą na celu badanie Słońca. Statek kosmiczny zostanie umieszczony na orbicie halo wokół punktu L1 Lagrange, który znajduje się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi.

Jednym z zalet posiadania satelity na orbicie halo w punkcie L1 jest możliwość ciągłego obserwowania Słońca bez przerw ani zaćmień. Zapewni to wartościową możliwość badania aktywności słonecznej i jej wpływu na klimat kosmiczny w czasie rzeczywistym.

Statek kosmiczny zabiera siedem ładunków użytkowych do badania fotosfery, chromosfery i korony słonecznej za pomocą detektorów elektromagnetycznych, cząstek i pól magnetycznych. Cztery z tych ładunków użytkowych będą bezpośrednio obserwowały Słońce, podczas gdy trzy pozostałe będą prowadziły pomiar cząstek i pól na miejscu w punkcie L1 Lagrange. Pozwoli to na ważne badania naukowe dotyczące propagacji dynamiki słonecznej w przestrzeni międzyplanetarnej.

Oczekuje się, że ładunki użytkowe Aditya-L1 dostarczą kluczowych informacji umożliwiających zrozumienie koronowego ogrzewania, wyrzutów masy koronalnej, aktywności przed wybuchami słonecznymi i ich cech, dynamiki klimatu kosmicznego oraz propagacji cząstek i pól.

Źródła:
– ISRO (bez URL)
– Własna wiedza i doświadczenie.