Nauticus Robotics, Inc. niedawno osiągnęła umowę kredytową zabezpieczoną pod zastaw z jej obecnymi inwestorami, aby sfinansować uruchomienie i komercjalizację swojej floty robotów oceanicznych. Umowa przewiduje udzielenie Nauticus do 20 milionów dolarów w formie kredytów zabezpieczonych, z których 11,6 milionów dolarów już zostało sfinansowanych.

Zgodnie z umową, kredyty są wymienialne na akcje akcji zwykłych po cenie 6,00 dolarów za akcję, z uwzględnieniem pewnych dostosowań, które zapobiegają rozcieńczaniu akcji. Spółka prowadzi aktywne rozmowy w celu pozyskania większej rundy finansowania od nowych inwestorów w celu dalszego wsparcia rozszerzenia swojej oferty usług.

„Jesteśmy zachwyceni zabezpieczeniem tego finansowania i szczerze doceniamy zaufanie i zaangażowanie, które wykazują nasi długoterminowi inwestorzy” – powiedział Nicolaus Radford, dyrektor generalny Nauticus. „Nasza oferta autonomicznych usług będzie miała ogromny pozytywny wpływ na koszty, bezpieczeństwo i środowisko naszych klientów. Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie to finansowanie daje nam w miarę kontynuowania budowy naszej floty robotów”.

Wszystkie kredyty są zabezpieczone pierwszym prawem zastawu na aktywach spółki i będą miały roczne oprocentowanie w wysokości 12,50%. Nauticus Robotics, Inc. rozwija roboty oceaniczne, oprogramowanie autonomii oraz usługi dla przemysłu morskiego. Spółka oferuje swoje produkty i usługi za pośrednictwem modelu biznesowego zwanego Robotyka jako Usługa (RaaS) oraz bezpośredniej sprzedaży produktów. Jej celem jest dostarczanie klientom zdolności do zbierania danych, analizy i manipulacji zasobami podwodnymi w celu wsparcia i utrzymania aktywów, jednocześnie redukując koszty operacyjne i wpływ na środowisko.

W komunikacie prasowym Nauticus zawarł również ostrzeżenie dotyczące oświadczeń przyszłościowych, stwierdzając, że rzeczywiste wydarzenia i wyniki mogą się znacznie różnić od oświadczeń zawartych w komunikacie prasowym. Spółka nie ma obowiązku aktualizowania ani zmieniania żadnego oświadczenia przyszłościowego, chyba że wymaga tego prawo.

Źródła:
– Komunikat prasowy Nauticus Robotics, Inc.
– GlobeNewswire