Zespół naukowców opracował nową metodę pomiaru zmian w rotacji Ziemi przy użyciu żyroskopu. Badacze z Obserwatorium Geodezyjnego Wettzell w Niemczech stworzyli 16-metrową kawiarnię laserową o nazwie „G”, która działa jako łańcuchowy żyroskop. Wewnątrz dwie wiązki laserowe podróżujące w przeciwnych kierunkach oddziałują, tworząc wzorzec interferencji. Badacze odkryli, że w miarę jak Ziemia się obraca, fluktuacje prędkości są odzwierciedlane w wzorcu interferencji. Analizując ten wzorzec, badacze mogli obliczyć odległość pokonaną przez daną punkt na Ziemi w określonym czasie.

W swoim badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Photonics, badacze sprawdzili wydajność żyroskopu przez okres czterech miesięcy i byli w stanie zmierzyć długość jednego dnia z precyzją zaledwie kilku milisekund. Ta precyzja jest znacznie większa niż metody wcześniej używane do pomiaru rotacji Ziemi i może być wykorzystana do budowy bardziej precyzyjnych modeli geofizycznych dla transportu globalnego.

Odkrycia zespołu zostały omówione przez Caterinę Cimminelli i Giuseppe Brunettiego w artykule Noticias y Vistas, który również został opublikowany w czasopiśmie Nature Photonics. Badacze zaproponowali, że ta nowa metoda pomiaru długości dnia, wraz z jej zmiennością, może prowadzić do udoskonalonych modeli geofizycznych, które znajdują zastosowanie w dziedzinach takich jak nauka o klimacie i nawigacja. Badacze uważają, że ten podejście może dostarczyć dokładniejszych opisów długości dnia, uwzględniając różne czynniki wpływające na rotację Ziemi, takie jak przyciąganie Księżyca, prądy oceaniczne i warunki atmosferyczne.

Podsumowując, nowe podejście oparte na żyroskopie obiecuje poszerzyć naszą wiedzę na temat rotacji Ziemi i jej wpływu na różne zjawiska geofizyczne.

Źródła:
– K. Ulrich Schreiber et al, Variations in the Earth’s rotation rate measured with a ring laser interferometer, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x
– Caterina Ciminelli et al, Laser gyroscope precisely tracks the Earth’s rotation, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y