MIT Lincoln Laboratory został doceniony za swoje innowacyjne technologie, otrzymując cztery nagrody R&D 100 Awards w 2023 roku. Nagrody te, przyznawane przez magazyn R&D World, honorują 100 najważniejszych innowacji, które były dostępne do sprzedaży lub licencji w ostatnim roku. Technologie opracowane w Lincoln Lab obejmują bezkontaktowe obrazy medyczne za pomocą ultradźwięków, optymalizatora do programowania załogi lotniczej, sprzętowego urządzenia kryptograficznego do zabezpieczania poufnych danych oraz pierwszą na świecie praktyczną pamięć do sieci kwantowych.

Jedną z nagrodzonych technologii jest Noncontact Laser Ultrasound (NCLUS) do obrazowania medycznego. Ten system wykorzystuje pulsujący laser do uzyskiwania obrazów ultradźwiękowych bez dotykania skóry pacjenta. Przezwycięża ograniczenia tradycyjnego ultradźwięku, takie jak zmienność sonografisty i konieczność kontaktu ze skórą. NCLUS ma potencjał rewolucjonizowania obrazowania medycznego, umożliwiając niedoświadczonym osobom wykonywanie ultradźwięków w różnorodnych środowiskach, takich jak obszary odległe i scenariusze bojowe.

Inną nagrodzoną technologią jest Puckboard, optymalizator do programowania załogi lotniczej. Ta aplikacja internetowa zastępuje proces ręcznego programowania, który był stosowany przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych przez dziesięciolecia. Puckboard wykorzystuje techniki sztucznej inteligencji do rekomendowania optymalnych harmonogramów na podstawie metryk, takich jak postęp szkolenia i rozkład godzin lotu. Już wywarła znaczący wpływ, oszczędzając czas członkom załogi lotniczej i zwiększając gotowość sił powietrznych.

Urządzenie Security/Cyber Module (SCM) End Cryptographic Unit (ECU) to kompaktowe urządzenie opracowane przez Lincoln Laboratory do zabezpieczania danych przesyłanych przez systemy bezzałogowe. To urządzenie uzyskało certyfikację Narodowej Agencji Bezpieczeństwa i może być łatwo wdrożone dla szerokiej gamy pojazdów i misji. Wykorzystuje wiele technologii cyberbezpieczeństwa, w tym Zarządzanie Taktycznymi Kluczami, które ustanawia tajne klucze do bezpiecznej komunikacji.

Na koniec, Lincoln Lab opracował pierwszą praktyczną pamięć na świecie do sieci kwantowych. Ta innowacyjna technologia jest niezbędna do rozwoju komunikacji kwantowej i umożliwia przechowywanie i odzyskiwanie informacji kwantowych. Ma potencjał rewolucjonizowania dziedziny obliczeń kwantowych i rozwijania zdolności sieci kwantowych.

Te nagrodzone technologie podkreślają efektywny wysiłek badawczy i rozwojowy, jaki podejmuje MIT Lincoln Laboratory. Dzięki swoim innowacjom zmieniają świat i posuwają naprzód różne dziedziny, od obrazowania medycznego, przez programowanie załogi lotniczej, aż po sieci kwantowe.

Źródło:
– Magazyn R&D World