First Quantum Minerals Ltd. (TSX: FM) z głębokim żalem ogłasza śmierć swojego założyciela i prezesa, Philipa Pascalla, która nastąpiła 19 września 2023 r. Philip, który współzałożył First Quantum w 1996 r., pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego do 2022 r. Pod jego przywództwem firma przekształciła się z przetwórcy odpadów o masie 10 000 ton w jednego z największych producentów miedzi na świecie, zatrudniającego ponad 20 000 osób na pięciu kontynentach.

Przedsiębiorczość i odwaga w działaniu Philipa ukształtowały First Quantum i pozostawiły ważne dziedzictwo. Jednym z jego największych źródeł dumy była zaangażowanie firmy w poprawę standardów zdrowia i edukacji w społecznościach, w których działa, zwłaszcza w odległych obszarach.

Rada Dyrektorów wybrała Roberta Hardinga, głównego niezależnego dyrektora, na tymczasowego prezesa. Pan Harding, który pełnił funkcję dyrektora od 2013 roku, ma głęboką wiedzę na temat operacji i unikalnej kultury firmy. Nadzorował proces planowania sukcesji, który doprowadził do mianowania Tristana Pascalla na stanowisko dyrektora wykonawczego w maju 2022 roku.

Śmierć Philipa Pascalla to głęboka strata dla First Quantum, ale firma zobowiązuje się kontynuować budowanie na jego ważnym dziedzictwie. Tristan Pascall, dyrektor generalny, wyraził, że Philip zawsze miał wizję przyszłości i pasję do ścieżki rozwoju firmy. Wprowadził First Quantum na ścieżkę skupioną na realizacji projektów, doskonałości operacyjnej i odpowiedzialności społecznej.

Całe środowisko First Quantum składa najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Pascalla. Wizja i przywództwo Philipa pozostawiły trwały ślad w firmie i na licznych życiach, które dotknął. Jego śmierć zostanie głęboko odczuwana w całej organizacji.