Studium przeprowadzone przez Centrum Regulacji Genomiki w Barcelonie ujawnia pochodzenie neuronów u najbardziej skomplikowanych zwierząt poprzez analizę placozoa, morskich zwierząt o średnicy około jednego milimetra.

Placozoa to malutkie istotki żywiące się glonami i mikrobami, zamieszkujące powierzchnię skał oraz ciepłe i płytkie morza. Pomimo że są one bardzo proste, nie posiadające części ciała ani narządów, placozoa stanowią jedną z pięciu głównych gałęzi zwierząt na Ziemi, obok ctenoforów, gąbek, koralowców (koralowce, anemone morskie i meduzy) oraz bilateralnych (w tym człowieka).

W badaniu naukowcy wykorzystali techniki molekularne i modele komputerowe, aby zrozumieć, jak różne typy komórek ewoluowały u placozoa. Odkryli, że dziewięć głównych typów komórek placozoa wydaje się być połączonych przez komórki peptydalne, rodzaj komórek wydzielających peptydy, które koordynują zachowanie tych prostych zwierząt.

To odkrycie sugeruje, że neurony i komórki peptydalne mogły ewoluować z jednego wspólnego przodka u najbardziej skomplikowanych zwierząt. Te komórki są kluczowe dla ruchu, żywienia i reakcji placozoa, pomimo swojej strukturalnej prostoty.

Studium to dostarcza klarowniejszego spojrzenia na ewolucję komórek nerwowych i jak kształtowały się one u najbardziej skomplikowanych zwierząt na przestrzeni lat. Odkrycia te są istotne dla lepszego zrozumienia różnorodności i złożoności organizmów żywych oraz ich ewolucyjnych relacji.

Źródło:
– Centrum Regulacji Genomiki w Barcelonie (CRG)