Zespół naukowców ze Sztokholmskiego Uniwersytetu i Centrum Paleogenetyki w Sztokholmie osiągnął pierwszy sukces w ekstrakcji RNA z wymarłego gatunku. Tylakino, znane także jako tygrys tasmański, było mięsożernym torbaczem, który wyginął w 1936 roku. Badacze byli w stanie odzyskać RNA z 130-letniego okazu tylakino znajdującego się w Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie.

RNA (kwas rybonukleinowy) to cząsteczka odgrywająca kluczową rolę w syntezie białek oraz transportująca materiał genetyczny w niektórych wirusach. Naukowcy zdołali zsekwencjonować RNA z skóry i mięśni okazu tylakino. Ten postęp pozwala naukowcom badać biologię i metabolizm komórek tygrysa tasmańskiego przed jego wyginięciem.

Tylakino był nadmiernie łowiony i był obwiniany za zabijanie bydła w Tasmanii, co doprowadziło do jego wymarcia. Utrata siedlisk i wprowadzenie chorób również przyczyniły się do jego zniknięcia. Chociaż niedawne wysiłki w dziedzinie deekstynkcji firmy Colossal Biosciences mają na celu stworzenie zastępczego gatunku tylakino i wprowadzenie go ponownie do jego pierwotnego środowiska naturalnego, badania nad RNA przeprowadzone przez zespół ze Sztokholmskiego Uniwersytetu nie były skoncentrowane na deekstynkcji.

Zdolność do odzyskiwania RNA z wymarłych gatunków otwiera możliwości dla przyszłych badań. Naukowcy mogliby być w stanie wydobyć RNA z innych wymarłych zwierząt, a nawet z przechowywanych w muzeach starych wirusów. Mogłoby to dostarczyć informacji na temat ewolucji wirusów i przyczynić się do rozwoju technologii edycji genetycznej, hodowli in vitro oraz obliczeniowej analizy danych genetycznych.

Badania nad starożytnym DNA znacząco się rozwijały w ostatnich latach, a odzyskiwanie RNA z wymarłych gatunków mogłoby otworzyć drogę do nowych odkryć. Z licznymi wymarłymi stworzeniami przechowywanymi w muzeach, wydobycie RNA z innych gatunków może wkrótce stać się rzeczywistością.

Źródła:
– Gizmodo
– Narodowe Muzeum Australii
– Uniwersytet w Sztokholmie