Na podstawie oryginalnego artykułu, program EDGE of Existence (Brzeg Istnienia) został stworzony przez Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne w celu ochrony gatunków, które zostały zignorowane, a stanowią ważną część bioróżnorodności. Te gatunki są znane jako „Unikalne ewolucyjnie i globalnie zagrożone” (EDGE po angielsku), a ich wymarcie oznacza utratę cennych informacji naukowych i punktu zwrotnego w linii ewolucyjnej.

Program skupia się na wsparciu ludzi z krajów pochodzenia tych gatunków, przyznając stypendia na opracowanie projektów ochrony skupiających się na jednym z gatunków EDGE. Od swojego powstania program finansował projekty 137 osób z 47 różnych krajów w ciągu ostatnich 15 lat.

Fundacja BBVA niedawno doceniła pracę tego programu, nagradzając go za działalność w zakresie ochrony zagrożonych gatunków. Ponadto, nagrodę otrzymało również Hiszpańskie Stowarzyszenie Herpetologiczne za pracę w zakresie ochrony zagrożonych gadów i płazów w Hiszpanii.

Gady i płazy stanowią najbardziej zagrożone grupy kręgowców na świecie ze względu na utratę siedlisk, zanieczyszczenie, zmiany klimatyczne i handel gatunkami. Nawet w Hiszpanii, gatunki takie jak zielona żaba są w zmniejszaniu populacji, co wskazuje na istotne pogorszenie stanu środowiska.

Hiszpańskie Stowarzyszenie Herpetologiczne regularnie monitoruje populacje gadów i płazów, zbiera informacje w celu wykrywania trendów i zagrożeń. Ponadto, rozpoczęli projekt o nazwie SOS Anfibios, który skupia się na zwalczaniu nowych chorób u tych zwierząt. Każda osoba może przyczynić się do projektu, zbierając próbki zainfekowanych zwierząt i wysyłając je do analizy w laboratorium.

W dziedzinie edukacji ekologicznej i podnoszenia świadomości, Fundacja BBVA wyróżniła Miguela Ángela Ruiza Parra, odpowiedzialnego za informacje dotyczące środowiska w gazecie La Verdad de Murcia. Jego praca koncentruje się na informowaniu o zanieczyszczeniu i degradacji Mar Menor, ekosystemu, który w ostatnich latach zmagał się z kryzysem eutrofizacji.