Program EDGE of Existence (Na skraju istnienia), stworzony przez Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne, ma na celu ochronę gatunków, które zostały zignorowane, a stanowią ważną część bioróżnorodności. Te gatunki są nazywane „ewolucyjnie wyjątkowymi i ogólnie zagrożonymi” (EDGE po angielsku) i ich wyginięcie oznaczałoby utratę cennych informacji naukowych oraz punkt zwrotny w linii ewolucyjnej.

Program skupia się na wspieraniu osób z krajów pochodzenia tych gatunków, przyznając im stypendia na opracowanie projektów ochrony skupiających się na jednym z gatunków EDGE. Od momentu powstania programu, w ostatnich 15 latach, dofinansowano projekty 137 osób z 47 różnych krajów.

Fundacja BBVA niedawno doceniła pracę tego programu, nagradzając go za jego działalność w zakresie ochrony i ochrony zagrożonych gatunków. Dodatkowo, nagrodę otrzymało także Hiszpańskie Stowarzyszenie Herpetologiczne za pracę w zakresie ochrony zagrożonych gadów i płazów w Hiszpanii.

Gady i płazy są najbardziej zagrożonymi grupami kręgowców na Ziemi z powodu utraty siedlisk, zanieczyszczenia, zmian klimatycznych i handlu gatunkami. Nawet powszechne gatunki takie jak zielona żaba są w Hiszpanii w odwrocie, co wskazuje na znaczną degradację środowiska.

Hiszpańskie Stowarzyszenie Herpetologiczne regularnie monitoruje populacje gadów i płazów oraz gromadzi informacje w celu wykrywania tendencji i zagrożeń. Dodatkowo, rozpoczęli projekt o nazwie SOS Płazy, który koncentruje się na zwalczaniu nowo pojawiających się chorób u tych zwierząt. Każda osoba może przyczynić się do tego, zbierając próbki zarażonych zwierząt i wysyłając je do analizy w laboratorium.

W dziedzinie edukacji i świadomości ekologicznej, Fundacja BBVA nagrodziła Miguela Ángela Ruiza Parra, odpowiedzialnego za informacje dotyczące środowiska w gazecie La Verdad de Murcia. Jego praca koncentruje się na informowaniu o zanieczyszczeniach i degradacji Mar Menor, ekosystemu, który w ostatnich latach zmagał się z kryzysem eutrofizacji.