Alians Technologii Gorge (GTA) oraz Hrubości STEM Columbia Gorge połączyły siły, aby promować równy dostęp do wysokiej jakości doświadczeń STEM dla uczniów w regionie. W ramach ich ostatniej współpracy, organizacje sponsorują konkurencyjną robotykę, zapewniając niezbędne dotacje dla drużyn robotycznych w Oregonie i Waszyngtonie.

Wiele programów robotyki w Gorge jest prowadzonych przez oddanych rodziców, członków społeczności i nauczycieli, którzy hojnie ofiarowują swoje czas i często pokrywają koszty związane z udziałem drużyn w zawodach. Aby zapewnić dodatkowe wsparcie, GTA i STEM Hub zapraszają trenerów do składania wniosków o mini-dotacje, które pomogą pokryć koszty związane z drużynami.

Koszty te mogą obejmować opłaty rejestracyjne, koszty materiałów i podróże drużyny. Oferując te dotacje, organizacje mają na celu złagodzenie części obciążenia finansowego i zapewnienie, że wszyscy uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkurencyjnych zawodach z robotyki.

Trenerzy mogą składać wnioski o mini-dotacje w dowolnym momencie, o ile są dostępne środki finansowe. Wnioski będą starannie rozpatrywane przez komitet dotacyjny STEM Hub, który weźmie pod uwagę wpływ, jaki dotacja miałaby na drużynę oraz jej zdolność do udziału w zawodach robotycznych.

Środki z dotacji zostały hojnie przekazane przez członków GTA i specjalnie przeznaczone na programy robotyki. To cenne wsparcie finansowe umożliwi większej liczbie drużyn udział w zawodach oraz zapewni uczniom praktyczne doświadczenia w uczeniu się robotyki i dziedzin STEM.

Współpraca między GTA a STEM Hub podkreśla zaangażowanie w promowanie edukacji STEM i zapewnienie jej dostępności dla wszystkich uczniów w regionie Columbia Gorge. Oferując wsparcie finansowe, organizacje mają nadzieję zainspirować i zaangażować większą liczbę uczniów w fascynujący świat robotyki.

Źródła:
– Gorge Technology Alliance (GTA)
– Columbia Gorge STEM Hub.