ChatGPT to model językowy opracowany przez OpenAI, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do zrozumienia i generowania spójnego i kontekstowego języka ludzkiego. Jego prostota użycia jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech tej technologii.

Interakcja z ChatGPT jest tak łatwa jak napisanie pytania lub prośby w polu tekstowym. Możesz prowadzić naturalne rozmowy z nim, po prostu pisząc jak rozmawiałbyś z prawdziwą osobą. Oprócz odpowiadania na pytania, ChatGPT może również generować pełne teksty. Jeśli potrzebujesz pomocy w redagowaniu artykułu, po prostu podaj temat i zobacz, jak ChatGPT tworzy odpowiednią treść.

Ten model AI może również pomóc w konkretnych zadaniach, od obliczeń matematycznych po tłumaczenia. Możesz nawet wykorzystać ChatGPT do rozwijania pomysłów, ponieważ sugeruje kreatywne propozycje na podstawie Twoich początkowych koncepcji.

Pod względem funkcjonowania ChatGPT jest szkolony na szerokim zakresie tekstów i informacji z internetu, co umożliwia mu zrozumienie kontekstu i generowanie odpowiednich odpowiedzi. Wykorzystuje architekturę sieci neuronowej zwanej „transformer” do przetwarzania sekwencji tekstowych.

ChatGPT oferuje wiele korzyści, takich jak przyspieszenie pracy, poprawa efektywności i szybki dostęp do dokładnych informacji. Jednak ma też pewne ograniczenia, takie jak możliwość generowania błędnych lub stronniczych odpowiedzi na podstawie danych treningowych.

Jeśli chcesz korzystać z ChatGPT za darmo, możesz odwiedzić oficjalną stronę OpenAI i utworzyć konto. Po zarejestrowaniu będziesz mógł rozmawiać z tą potężną sztuczną inteligencją i korzystać z jej wszystkich funkcji.

Źródła:
– OpenAI