Grupa wiodących firm, w tym Amazon, Apple, EY, Google, Huawei, PepsiCo i Unilever, opublikowała wspólny list, w którym apeluje do rządów uczestniczących w Szczycie Klimatycznym COP28 o ustanowienie globalnego celu dotyczącego pojemności energii odnawialnej do roku 2030. List, koordynowany przez Globalne Partnerstwo Energii Odnawialnej, otrzymał również poparcie organizacji takich jak Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego i Grupa ds. Klimatu.

Firmy apelują o potrojenie globalnej pojemności energii odnawialnej i podwojenie tempa poprawy efektywności energetycznej do roku 2030. Twierdzą, że osiągnięcie tych celów byłoby istotnym krokiem w rozwiązaniu problemu zmiany klimatu. List podkreśla, że rozwój energii odnawialnej w połączeniu z zwiększeniem efektywności energetycznej jest najbardziej skutecznym i opłacalnym sposobem na dekarbonizację globalnej gospodarki.

Przewodniczący wyznaczony na COP28, Sultan Al-Jaber, skupił się na celu potrojenia pojemności energii odnawialnej na Spotkaniu w Dubaju. List otrzymał poparcie ważnych dostawców energii, takich jak Vestas, SSE, ReNew i Adani.

Francesco La Camera, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, uważa, że potrojenie pojemności energii odnawialnej przyczyni się do zgodności działań dekarbonizacyjnych z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza. Podkreślił konieczność pokonania barier związanych z infrastrukturą, polityką i zdolnościami instytucjonalnymi w celu budowy nowego systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej.

Według Globalnego Partnerstwa Energii Odnawialnej, roczne inwestycje w technologie przejściowe w zakresie wiatru, energii słonecznej, hydroelektrycznej, geotermalnej i innych źródeł energii odnawialnej wyniosłyby około 4 bilionów dolarów.

Ten wspólny wysiłek firm i organizacji na całym świecie podkreśla pilność i znaczenie przejścia na źródła energii odnawialnej. Poprzez ustanawianie ambitnych celów, liderzy i legislatorzy mogą dążyć do zrównoważonej i mieszkalnej przyszłości dla wszystkich.

Źródła:
– Globalne Partnerstwo Energii Odnawialnej
– Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA)
– Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego
– Grupa ds. Klimatu