Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR) ogłosiła kwartałowy dywidendę w wysokości 0,08 dolara na akcję, który zostanie wypłacony 13 października dla zarejestrowanych akcjonariuszy na dzień 2 października. Oznacza to roczny dywidendę w wysokości 0,32 dolara i stopę zwrotu wynoszącą 0,17%. Firma zwiększyła dywidendę rocznie o średnio 19,5% w ciągu ostatnich trzech lat i konsekwentnie podwyższała dywidendę przez ostatnie cztery lata.

Przy współczynniku wypłaty dywidendy wynoszącym 3,8%, dywidendę Quanta Services wystarczająco pokrywają jej zyski. Analitycy prognozują, że firma zarobi w przyszłym roku 7,83 dolara na akcję, co wskazuje, że powinna być w stanie kontynuować wypłatę rocznej dywidendy w wysokości 0,32 dolara przy prognozowanym współczynniku wypłaty równym 4,1%.

Akcje Quanta Services miały dobry wynik, z wzrostem o 2,9% w czwartek, rozpoczynając od 190,12 dolarów. Akcje mają 52-tygodniowe minimum wynoszące 123,25 dolara i maksimum wynoszące 212,82 dolara. Firma ma kapitalizację rynkową w wysokości 27,61 miliarda dolarów.

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Quanta Services zgłosiła zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,47 dolara za ostatni kwartał, co jest niższe od szacunku konsensusowego w wysokości 1,53 dolara o 0,06 dolara. Jednakże firma wygenerowała 5,05 miliarda dolarów przychodów za ten kwartał, przewyższając szacunki konsensusowe w wysokości 4,69 miliarda dolarów. Quanta Services miała marżę netto wynoszącą 3,16% i zwrot z kapitału własnego wynoszący 15,48%. Analitycy przewidują, że firma osiągnie zysk na akcję w wysokości 6,46 dolarów w bieżącym roku podatkowym.

Jeśli chodzi o aktywność wewnątrz firmy, wiceprezes wykonawczy Donald Wayne niedawno sprzedał 5000 akcji Quanta Services po przeciętnej cenie 210,92 dolarów, co daje łączną transakcję wartości 1 054 600 dolarów. Po sprzedaży Wayne posiada teraz 41 323 akcji firmy.

Duże inwestorzy również byli aktywni w Quanta Services, a fundusze hedgingowe i inni inwestorzy instytucjonalni posiadają 87,86% udziałów w firmie.

Analitycy oceniali Quanta Services pozytywnie, z przeciętną rekomendacją „Kupuj” i spójnym celem cenowym na poziomie 205,27 dolarów. Robert W. Baird, UBS Group i Argus to niektóre z firm, które wystawiły akcjom ocenę „Kupuj”.

Quanta Services jest globalnym dostawcą rozwiązań infrastrukturalnych dla branż usług publicznych, energetyki odnawialnej, komunikacji, rurociągów i energii. Segment Infrastrukturalnych Rozwiązań Energetyki Elektrycznej firmy koncentruje się na projektowaniu, budowie, utrzymaniu i naprawie infrastrukturalnych projektów energetyki elektrycznej.

Źródła:
– RTT News
– MarketBeat.com