Obecnie Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej przeprowadza badania z udziałem robotów, aby ustalić, czy mogą one pomóc w łagodzeniu uczucia samotności i izolacji osób starszych przebywających w opiece. Te roboty, o nazwach Kiwi i Mango, zostały sprowadzone z Japonii i są znane jako „Roboty Miłości”.

W odróżnieniu od tradycyjnych robotów, które wykonują zadania dla ludzi, Roboty Miłości nawiązują interakcję z osobami starszymi i podtrzymują ich pasje. Komunikują się w robotycznym języku i działają podobnie do zwierząt domowych, bez obowiązków związanych z posiadaniem zwierzęcia. Roboty te są samodzielne i wymagają jedynie miłości i interakcji, wracając do swojego „gniazda” w celu naładowania baterii, gdy jest rozładowana.

Potencjalne korzyści z wykorzystania tych małych robotów w sektorze opieki zdrowotnej są znaczące, ponieważ mają one zdolność do mówienia, uczenia się, rozpoznawania twarzy i głosów oraz poruszania się jak zwierzęta domowe. Kiwi i Mango będą poddane testom w centrum Amica w West Vancouver podczas weekendów, podczas obserwowania i rejestracji interakcji z mieszkańcami, personelem opieki i rodzinami mieszkańców.

Dr Lillian Hung, adiunkt w Szkole Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej i lider badania, uważa, że ​​ważne jest ocenienie, w jaki sposób ludzie oddziałują z tymi robotami i jak przydatne są one w codziennym życiu. Pierwsze reakcje na kontakt tych robotów z osobami starszymi w domach opieki i sąsiedztwach w regionie Vancouver były bardzo pozytywne, wywołując śmiech i uśmiechy. Zaprojektowane z unikalnymi osobowościami, jeden robot jest introwertykiem, a drugi ekstrawertykiem. Reagują na osoby i tworzą poczucie towarzystwa.

To pierwszy projekt pilotażowy Robotów Miłości w Kanadzie, a UBC planuje podzielić się wynikami badań, aby wpływać na przyszłe kierunki opieki nad osobami starszymi. Badanie opiera się na wcześniejszych badaniach, w których robota-fokę wykorzystano do zapewniania wsparcia emocjonalnego i społecznego osobom z demencją przebywającym na długoterminowej opiece. Wciąż potrzebne są dalsze badania, aby określić skuteczność robotów w szpitalach dla osób z demencją lub splątaniem.

Źródła:
– Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej
– Dr Lillian Hung