Rynek robotów na świecie spodziewa się znacznego wzrostu w nadchodzących latach, prognozowany średnioroczny wzrost wyniesie 28,51% w okresie prognozy. W 2018 roku rynek osiągnął wartość 42 654,1 miliona dolarów amerykańskich i przewiduje się, że w 2024 roku wyniesie 181 028,6 miliona dolarów. Obecnie region Azji i Pacyfiku posiada największą część rynku o wartości 19 845,5 miliona dolarów w 2018 roku i spodziewa się kontynuacji wysokiego wzrostu o średnioroczny wzrost wynoszący 31,22%.

Rynek jest podzielony według typu, mobilności, użytkownika końcowego i regionu. Różne typy robotów obejmują SCARA, kartezjańskie, przegubowe, cylindryczne i równoległe. Segment przegubowych robotów obecnie dominuje na rynku o wartości 9 937,1 miliona dolarów w 2018 roku. Jednak przewiduje się, że roboty SCARA będą miały najwyższy średnioroczny wzrost w okresie prognozy ze względu na swoją wszechstronność i zdolność do wykonywania ruchów krzywych.

Dodatkowo, rynek jest podzielony na mobilność, w tym na roboty mobilne i roboty stacjonarne. Pod względem użytkowników końcowych rynek obsługuje branże takie jak medycyna, rozrywka, pole, logistyka, obrona, bezpieczeństwo publiczne, produkcja i inne.

Wzrost globalnego rynku robotów przypisuje się głównie coraz większemu przyjęciu robotyki przemysłowej i rozwojowi technologii sztucznej inteligencji. Roboty przemysłowe są wykorzystywane do precyzyjnych i wydajnych procesów produkcyjnych. Popyt na roboty do rozrywki w sektorze detalicznym przyczynia się również do wzrostu rynku. Jednak wysokie koszty początkowe i złożoności techniczne mogą utrudniać ogólny wzrost rynku.

Spodziewa się, że region Azji i Pacyfiku będzie dominować na rynku robotów w okresie prognozy, korzystając z postępów w technologii kamer i czujników. Kluczowymi graczami na rynku są m.in. Boston Dynamics, iROBOT Corporation, ABB Limited, FANUC CORPORATION, Kuka AG i inni.

Podsumowując, ze wzrostem automatyzacji branż i postępami technologicznymi globalny rynek robotów stoi przed znaczącym wzrostem. Rosnący popyt na roboty we wszystkich sektorach jest siłą napędową tego wzrostu.

Źródła:
– Raport dotyczący badań rynku robotów prognozujący do 2024 roku.