Sarcos Technology and Robotics Corp (STRC) zanotowało znaczący wzrost wartości swoich akcji po ogłoszeniu, że ich spółka zależna, Sarcos Defense, podpisała kontrakt o wartości 13,8 miliona dolarów z kompleksem logistycznym lotnictwa Warner Robins na bazie sił powietrznych w Robins, w stanie Georgia. Przewiduje się, że kontrakt będzie obowiązywał przez cztery lata i wesprze dalszy rozwój sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) Sarcos dla ich linii systemów robotycznych Guardian.

Najważniejszym celem Sarcos, w obszarze sztucznej inteligencji, jest umożliwienie systemom robotycznym nieustannego uczenia się i doskonalenia na podstawie zdobywanych doświadczeń. Ten oparty na uczeniu się podejście pozwala robotom rozwijać głęboką wiedzę o swoim otoczeniu, wykazywać racjonalne zachowanie w nieprzewidywalnych sytuacjach i szybko zdobywać nowe umiejętności na podstawie nowych doświadczeń.

Kontrakt o wartości 13,8 miliona dolarów umożliwi Sarcos dalsze doskonalenie tej technologii na korzyść Departamentu Sił Powietrznych. W trakcie trwania kontraktu, Sarcos przeprowadzi Oceny Użyteczności Wojskowej (MUAs) na różnych lokalizacjach Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Oceny te mają na celu ocenę zastosowanych inteligentnych algorytmów w robotach Sarcos, skuteczne przeciwdziałanie wyzwaniom operacyjnym oraz demonstrację poprawionej wydajności i bezpieczeństwa, które można osiągnąć poprzez integrację oprogramowania AI i ML.

Po ogłoszeniu tego kontraktu, akcje STRC zanotowały znaczący wzrost, osiągając 11,9% wzrostu w czwartek, co odzwierciedla rosnącą świadomość postępów dokonywanych przez Sarcos w dziedzinie technologii AI i ML w robotyce.

Podsumowując, kontrakt o wartości 13,8 miliona dolarów między Sarcos Defense a kompleksem logistycznym lotnictwa Warner Robins stanowi ważny kamień milowy w rozwoju ram AI i ML dla linii systemów robotycznych Guardian firmy Sarcos. Ten kontrakt pozwoli Sarcos dalej doskonalić swoją technologię oraz przeprowadzić Oceny Użyteczności Wojskowej na różnych lokalizacjach Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, celem demonstracji potencjału integracji AI i ML w optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa.