Sarcos Technology and Robotics Corporation niedawno zabezpieczyła znaczącą umowę o wartości 13,8 miliona dolarów od Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, co stanowi ważny kamień milowy dla tej firmy. Umowa ta, możliwa dzięki programowi AFWERX AFVentures Strategic Funding Increase, przyspieszy rozwój sztucznej inteligencji i oprogramowania uczenia maszynowego firmy Sarcos.

Ten osiągnięcie spowodowało znaczny wzrost akcji Sarcos Technology & Robotics o 16%, osiągając poziom 1,68 dolarów. Ponadto, firma otrzymała rozszerzoną umowę od Laboratorium Badań Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i utworzyła nowy dział dedykowany oprogramowaniu zaawansowanym technologiom. Ten dział będzie odgrywał kluczową rolę w generowaniu szans na generowanie przychodów w rozwijającym się obszarze oprogramowania sztucznej inteligencji jako usługi.

Sarcos Technology and Robotics Corporation zdobyła reputację dzięki wyjątkowemu projektowaniu, rozwojowi i produkcji różnych systemów robotycznych, w tym robotów słonecznych, podwodnych i lotniczych. Pomimo poniesienia strat w drugim kwartale 2023 roku, firma osiągnęła przychody w wysokości 1,3 miliona dolarów. Pomimo tego, wystąpiła również netto strata w wysokości 28,7 miliona dolarów, co wskazuje na wyzwania, z jakimi firma musiała się zmierzyć na rynku.

Niedawno podpisana umowa i strategiczne inicjatywy podkreślają zaangażowanie Sarcos w poszerzaniu granic sztucznej inteligencji i robotyki. Dzięki wsparciu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz rosnącym szansom na generowanie przychodów w tym obszarze, Sarcos jest dobrze ustawiony, aby kontynuować rozwijanie zaawansowanych technologii napędzanych sztuczną inteligencją.

Źródła: niedostępne.