First Quantum Minerals, globalna firma górnicza, ogłosiła śmierć swojego założyciela, Philipa Pascalla. Philip, który pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego firmy od jej powstania w 1996 roku, odegrał kluczową rolę w prowadzeniu First Quantum do pozycji jednego z największych producentów miedzi na świecie, z operacjami na pięciu kontynentach i zatrudniającą ponad 20 000 osób.

Philip rozpoczął swoją karierę w branży górniczej w 1973 r., zajmując różne stanowiska kierownicze w Republice Południowej Afryki, zanim przeniósł się do Australii. Miał kluczowe znaczenie przy tworzeniu projektu diamentów Argyle w Zachodniej Australii, a następnie był prezesem wykonawczym i współwłaścicielem firmy Nedpac Engineering.

Pod przywództwem Philipa, First Quantum odnotowało znaczny wzrost, przechodząc od przetwórcy 10 000 ton odpadów z projektu Bwana Mkubwa w Zambii do statusu globalnego potentata w branży górniczej. Wprowadził w firmie odważną i przedsiębiorczą kulturę, napędzając tym samym jej sukces i rozwój.

Jednym z największych źródeł dumy Philipa było zaangażowanie firmy w lokalne społeczności, w których prowadzi swoje działalności. First Quantum wdrażało wiele programów mających na celu poprawę standardów zdrowia i edukacji w odległych regionach, pozostawiając trwały wpływ na tych społecznościach.

Po śmierci Philipa, zarząd wybrał Roberta Hardinga, członka zarządu od 2013 roku, na stanowisko prezesa tymczasowego. Harding, który nadzorował proces planowania sukcesji w firmie, wyraził swoją wdzięczność za przywództwo i wizję Philipa, dostrzegając ważny wkład, jaki wnosił do First Quantum i której życie dotknął.

Śmierć Philipa Pascalla kończy pewną erę dla First Quantum Minerals. Jego dziedzictwo będzie nadal kształtować przyszłość firmy, która dąży do spełnienia swoich zobowiązań w zakresie doskonałości i rozwoju społecznościowego.