Toyota Research Institute (TRI) opracował rewolucyjną metodę generatywnej sztucznej inteligencji, umożliwiającą szybkie i efektywne nauczanie nowych i ulepszonych umiejętności robotom, jak podaje komunikat prasowy organizacji. Zespół odpowiedzialny za ten przełom ma na celu poprawienie zdolności robotów do współpracy z ludźmi.

Gill Pratt, dyrektor generalny TRI i główny naukowiec Toyota Motor Corporation, stwierdził, że ich badania w zakresie robotyki koncentrują się na wzmocnieniu ludzi, a nie na ich zastąpieniu. Nowa metoda nauczania jest wysoce wydajna i prowadzi do wysokowydajnych zachowań, umożliwiając robotom skuteczne wspieranie różnych działań człowieka.

Dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji, metoda TRI umożliwia robotom łatwe zdobywanie nowych umiejętności. Opiera się to na wykorzystaniu demonstracji zadania, których przykłady są generowane przez technikę AI, co pozwala robotom na replikowanie tych zadań. Dzięki temu roboty mogą szybko zdobywać i rozwijać sprawność w wykonywaniu zadań razem z ludźmi.

Ten postęp w szkoleniu robotów ma potencjał do poprawy współpracy między ludźmi a robotami w różnych branżach. Przez uczynienie robotów bardziej odpowiednimi do pracy z ludźmi, przemysły mogą zwiększyć swoją wydajność, efektywność i bezpieczeństwo.

Celem badań TRI jest stworzenie robotów, które będą pełnić funkcję wsparcia w różnych sektorach, takich jak produkcja, opieka zdrowotna i mobilność. Te roboty będą mogły uzupełniać ludzkie umiejętności, udzielać pomocy i wykonywać skomplikowane zadania, które wymagają precyzji i zręczności.

Dzięki najnowszemu osiągnięciu, Toyota Research Institute przyczynia się do ciągłego postępu technologii robotycznej, wyobrażając sobie przyszłość, w której roboty będą zdolnymi i godnymi zaufania współpracownikami w naszym codziennym życiu.

Definicje:
– Generatywna sztuczna inteligencja: technika AI, której celem jest generowanie nowych i oryginalnych danych na podstawie wzorców i przykładów istniejących danych.

Źródła: Toyota Research Institute