W ciągłej walce z cyberprzestępczością, zarówno siły bezpieczeństwa, jak i użytkownicy oraz firmy odgrywają istotną rolę w wzmacnianiu swojej obrony. Dostawcy bezpieczeństwa również odgrywają kluczową rolę w badaniu nowych zagrożeń i poprawie ochrony swoich produktów. ESET przeanalizował najnowsze raporty Europolu i Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) z Wielkiej Brytanii, aby rzucić światło na ciągłą walkę z cyberprzestępczością.

Oto pięć kluczowych trendów w cyberprzestępczości:

1. Współpraca między państwami a cyberprzestępcami: Zauważono coraz większe zbieżności między działalnością sponsorowaną przez państwo a cyberprzestępczością. Niektóre państwa wykorzystują techniki cyberprzestępczości do finansowania swoich działań, a niektóre rządy wykazują tolerancję wobec działań takich jak ransomware.

2. Kradzież danych napędza epidemię oszustw: Oszustwa stanowią 40% wszystkich przestępstw w Wielkiej Brytanii i 20% w Hiszpanii. Skompromitowane dane napędzają czarny rynek i są wykorzystywane do wymuszeń, phishingu i innych działalności przestępczych.

3. Wiele ofiar dla jednego ataku: Organizacje, które doświadczyły naruszenia bezpieczeństwa, mogą pozostać podatne, ponieważ skompromitowane dane korporacyjne mogą krążyć między wieloma aktorami zagrożeń.

4. Trwałość phishingu: Phishing nadal jest skutecznym sposobem na uzyskanie początkowego dostępu do sieci korporacyjnych. Phishingowe e-maile złożone z złośliwego oprogramowania są powszechne, a zestawy phishingowe ułatwiają automatyzację ataków.

5. Normalizacja przestępczego zachowania wśród młodych ludzi: Ciemna strona internetu służy do handlu skradzionymi danymi, ale także do udostępniania samouczków i praktycznych podręczników dotyczących ataków. Tajne strony i fora rekrutują nowych członków, a młodzi ludzie są szczególnie narażeni.

Josep Albors, dyrektor ds. badań i świadomości ESET España, podkreśla znaczenie współpracy wszystkich podmiotów w walce z cyberprzestępczością.

Definicje:

– Cyberprzestępczość: Przestępstwa popełniane przy użyciu środków informatycznych lub w środowisku cyfrowym.
– Ransomware: Rodzaj złośliwego oprogramowania, które szyfruje pliki ofiary i żąda okupu za ich odblokowanie.
– Phishing: Technika polegająca na pozyskiwaniu danych osobowych lub finansowych poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości e-mail.
– Ciemna strona internetu: Część internetu, niedostępna za pomocą tradycyjnych wyszukiwarek, w której prowadzone są nielegalne działania.

Źródła:
– Europol
– Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA)
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Hiszpania)
– ESET