Trzej badacze z Uniwersytetu w Sydney zostali uhonorowani mianowaniem członkami Fellow Societas Regalis Novae South Walesiae (Royal Society of NSW). Profesor Ben Colagiuri, profesor Ainsley Newson i profesor Elaine Sadler zostali docenieni za swoje wkłady w swoich dziedzinach.

Profesor Ben Colagiuri, dyrektor Szkoły Psychologii, został uhonorowany za swoje ważne badania nad efektem placebo i nocebo. Jego praca w dziedzinie psychologii miała znaczący wpływ i przyczyniła się do lepszego zrozumienia tych zjawisk.

Profesor Ainsley Newson, profesor bioetyki w Sydney Health Ethics, został międzynarodowo doceniony za swoją pracę w dziedzinie bioetyki, szczególnie genetyki i reprodukcji. Jej doświadczenie i wkład uczyniły ją wybitną postacią wśród społeczności naukowej.

Profesor Elaine Sadler AO, astrofizyk w Sydney Institute for Astronomy, została uhonorowana za swoją wybitną międzynarodową reputację w dziedzinie ewolucji galaktyk i astrofizyki. To wyróżnienie dodaje się do jej statusu członka Australian Academy of Science.

Prorektorka (Badania), profesor Emma Johnston, pogratulowała trzem badaczom zasłużonego wyróżnienia. Pochwaliła ich zaangażowanie w doskonałość badawczą i doceniła dumę, jaką odczuwa społeczność uniwersytecka wobec nich.

Societas Regalis Novae South Walesiae, założona w 1821 roku, jest jednym z najstarszych naukowych i kulturalnych instytutów w Australii. Stanowi platformę do promowania wiedzy naukowej, wymiany intelektualnej i uznawania wybitnych osiągnięć w różnych dziedzinach.

To mianowanie członkami Fellow Societas Regalis Novae South Walesiae nie tylko podkreśla osiągnięcia profesorów Colagiuri, Newson i Sadlera, ale również przyznaje wyróżnienie Uniwersytetowi w Sydney jako wiodącej instytucji badawczej.

Źródła:
– Uniwersytet w Sydney – [link do artykułu źródłowego]