Un niedawno przeprowadzony badania przez badaczy z Instytutu Badań Farmakologicznych Mario Negri we Włoszech odkrył związek między ciężkimi zakażeniami Covid-19 a konkretnym zestawem genów odziedziczonych od neandertalczyków. Badanie opublikowane w czasopiśmie iScience badało związek między czynnikami genetycznymi a nasileniem choroby w prowincji Bergamo, jednym z najbardziej dotkniętych obszarów Włoch w pierwszych dniach pandemii.

Badanie przeanalizowało dane genetyczne 1200 uczestników i zidentyfikowało obszar na chromosomie 3, który był znacząco powiązany z ryzykiem zakażenia Covid-19 i rozwinięciem ciężkich objawów. Konkretnie, obecność trzech z sześciu genów w tym obszarze, a mianowicie CCR9, CXCR6 i LZTFL1, zwiększyła podatność na ciężkie choroby. Geny CCR9 i CXCR6 odgrywają rolę w odpowiedzi immunologicznej i stanach zapalnych podczas zakażenia, natomiast gen LZTFL1 reguluje rozwój i funkcjonowanie komórek w drogach oddechowych.

Ciekawym odkryciem jest również fakt, że trzy z sześciu genów zwiększających ryzyko są dziedziczone od neandertalczyków. Geny te pierwotnie znaleziono w genomie z Vindija, który pochodzi sprzed 50 000 lat i został odkryty w Chorwacji. Badacze sugerują, że te geny mogły chronić neandertalczyków przed infekcjami w przeszłości, ale u nowoczesnych ludzi prowadzą do nadmiernego reakcji immunologicznej, narażając ich na poważniejszą chorobę.

Oprócz tych wyników, badanie zidentyfikowało również 17 innych obszarów genetycznych potencjalnie związanych z ciężkimi chorobami i ryzykiem zakażenia. Te odkrycia podkreślają rolę genetyki w nasileniu Covid-19.

Warto zauważyć, że wcześniejsze badania przeprowadzone w 2022 roku przez naukowców z Instytutu Karolinska w Szwecji i Instytutu Maxa Plancka w Niemczech już wykazały, że nowoczesni ludzie odziedziczyli genetyczny czynnik ryzyka dla ciężkiego Covid-19 od neandertalczyków. Gen CCR5, znajdujący się na chromosomie 3, okazał się zmniejszać ryzyko zakażenia HIV o 27 procent.

Ogólnie rzecz biorąc, to badanie dodaje się do coraz większych dowodów łączących genetykę i podatność na ciężki Covid-19. Zrozumienie zaangażowanych czynników genetycznych może informować o przyszłych badaniach i wysiłkach mających na celu rozwój ukierunkowanych terapii lub środków zapobiegawczych dla osób o większym ryzyku.

Źródła:
– Instytut Badań Farmakologicznych Mario Negri
– Czasopismo iScience