Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Waseda w Japonii rzuciło światło na istotny problem mikroplastików w powietrzu i ich wpływ na formowanie chmur oraz globalne ocieplenie. Mikroplastiki są plastikowymi cząstkami o wielkości poniżej 5 mm, które często występują w odpadach przemysłowych lub powstają w wyniku rozkładu większych przedmiotów plastikowych.

Te maleńkie plastikowe cząstki zostały znalezione w różnych narządach zarówno u ludzi, jak i zwierząt, w tym w płucach, sercu, krwi, łożysku i kałach. Szacuje się, że około dziesięciu milionów ton mikroplastików trafia do oceanu, skąd mogą być uwolnione do atmosfery poprzez morską rosę.

Oznacza to, że mikroplastiki prawdopodobnie stały się składnikiem chmur, co zanieczyszcza wodę i jedzenie, które spożywamy poprzez „deszcz plastiku”. Choć wcześniejsze badania skupiały się głównie na wpływie mikroplastików na ekosystemy wodne, mało było badań dotyczących ich roli jako cząstek w powietrzu i ich wpływu na formowanie chmur i zmiany klimatyczne.

Naukowcy pod przewodnictwem profesora Hiroshiego Okochi, zbierali próbki wody z chmur różnej wysokości w Japonii, w tym na szczycie góry Fuji, aby śledzić obecność mikroplastików w atmosferze. Korzystając z zaawansowanych technik obrazowania, potwierdzili obecność mikroplastików w próbkach i zbadali ich właściwości fizyczne i chemiczne.

W badaniu zidentyfikowano dziewięć różnych typów polimerów i jeden rodzaj gumy w mikroplastikach w powietrzu. Warto zauważyć, że większość wykrytego polipropylenu wykazywała oznaki degradacji, takie jak grupy karbonylowe (C=O) i hydroksylowe (OH). Te wyniki sugerują, że mikroplastiki odgrywają istotną rolę w szybkim formowaniu się chmur, co potencjalnie wpływa na ogólny klimat.

Nagromadzenie mikroplastików w powietrzu, zwłaszcza w obszarach polarnych, może zaburzać równowagę ekologiczną i powodować utratę różnorodności biologicznej. Dodatkowo, degradacja tych cząstek w wysokiej atmosferze uwolnia gazy cieplarniane, co przyczynia się do globalnego ocieplenia.

Przeciwdziałanie problemowi mikroplastików w powietrzu jest kluczowe w celu łagodzenia potencjalnych nieodwracalnych szkód dla środowiska, a także związanych z tym ryzyk dla zdrowia ludzkiego i klimatu planety.

Źródła:
– „Airborne hydrophilic microplastics in cloud water at high altitudes and their role in cloud formation” autorstwa Yize Wanga, Hiroshiego Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi, Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto i Yasuhiro Niida, Environmental Chemistry Letters.